Het continuüm - model uitgedaagd: een essentieel verschil in het brein tussen stemmenhorende patiënten en een stemmenhorende controlegroep.

10-07-2019
British Psychological Society_Research digest
Er is een groeiende erkenning dat het horen van stemmen niet noodzakelijk pathologisch hoeft te zijn. Veel mentaal gezonde mensen horen wel eens stemmen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige experten een "continuum model" hebben voorgesteld, maar nieuw onderzoek daagt dat model nu uit. 

Het "continuum - model" stelt dat dezelfde onderliggende mechanismen leiden tot het horen van stemmen bij zowel gezonde mensen als bij patiënten met een diagnose van vb. schizofrenie, maar dat omwille van diverse redenen, zoals een traumatisch verleden, de ervaring meer belastend en verontrustend is voor de patiënten. 

Een nieuwe open - access paper in Schizophrenia Bulletin daagt dit "continuum - model" nu uit, doordat het een belangrijk verschil in het brein heeft gevonden tussen patiënten die stemmen horen en een gezonde stemmen horende controle groep. 

Lees meer. 

Uit de BPS Research Digest van 27/06/19

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht