Goede praktijkvoorbeelden: GGZ - diensten in de gemeenschap

03-09-2019
European Union
De EU Compass on Mental Health and Well - being lanceert haar jaarlijkse brochure met goede praktijkvoorbeelden uit heel Europa. De editie 2018 verzamelt in het bijzonder heel wat GGZ - initiatieven die zich richten op de gemeenschap. 

Veel Europese landen pakken bezorgdheden aan over geestelijke gezondheidszorg en promoten mentaal welbevinden aan de hand van gespecialiseerde programma's en praktijken die de nadruk leggen op, maar niet beperkt zijn tot, gemeenschapsgeoriënteerde en meer toegankelijke GGZ - diensten.
Terwijl deze programma's en praktijken voordeel inhouden voor verschillende stakeholders betrokken in geestelijke gezondheid, is er vooralsnog geen systematische methode om kwaliteit, praktische info over goede praktijkvoorbeelden in geestelijke gezondheid verder te verspreiden om te gebruiken door andere stakeholders in Europa. 
Het "EU Compass for Action on Mental Health and Wellbeing" richt zich net op dit hiaat via verschillende middelen, waaronder deze brochure. 

Elk jaar wordt een brochure met voorbeelden van goede praktijken gepubliceerd.

De brochure van 2018 focust op gemeenschapsgeoriënteerde GGZ - diensten en op meer toegankelijke GGZ - diensten. Het bevat programmatische informatie over Europese goede praktijkvoorbeelden in de geestelijke gezondheidszorg en welzijn geëvalueerd door experten. 

Een korte samenvatting van elke praktijk, geadresseerde prioriteitsgebieden, de lessen die getrokken werden, en aanbevelingen voor de toekomst kunnen allemaal in die brochure gevonden worden. Meer informatie kan gevonden worden door te verwijzen naar de website van elke praktijk. 

Meer info?

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht