Boomschors tegen ADHD?

10-09-2019
De UAntwerpen zoekt jonge deelnemers voor een studie.

Een kwart van de kinderen die ADHD-medicatie gebruiken, klaagt over bijwerkingen zoals hoofdpijn, slapeloosheid en verminderde eetlust. Een Slovaakse studie heeft echter aangetoond dat schorsextract van de Franse maritieme pijnboom (Pycnogenol®) beloftevol is bij ADHD in vergelijking met placebo.

De onderzoeksgroep NAtuRA (dept. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen) voert momenteel ook onderzoek naar de effecten van dit voedingssupplement op ADHD. Het lopende onderzoek is een dubbelblinde studie waarin Pycnogenol® vergeleken wordt met een placebo en medicatie gedurende tien weken. Bij deelname krijgt het kind daarom één van de drie behandelingen gedurende 10 weken: het voedingssupplement, medicatie of placebo. Aan de start van het onderzoek en na 10 weken wordt een urine- en bloedstaal afgenomen. Op dezelfde tijdstippen en na 5 weken moeten enkele vragenlijsten ingevuld worden. Elke deelnemer krijgt twee filmtickets na elke bloedafname, dus vier filmtickets in totaal. Na afloop kunnen deelnemers die placebo of medicatie kregen, toch het voedingssupplement uittesten. De reguliere behandeling van ADHD kan na 10 weken gewoon gestart worden, indien gewenst.

NatuRA voert dit onderzoek in samenwerking met de universiteit van Wageningen (Nederland), UZA (prof. Berten Ceulemans), ZNA (prof. Dirk van West) en UZ Gent (Dr. Helene Verhelst). De resultaten zijn cruciaal om meer wetenschappelijk inzicht te krijgen in ADHD en in de rol van bepaalde voedingssupplementen in de behandeling ervan.

Om waardevol en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen, is het zeer belangrijk dat er voldoende patiënten meedoen. In totaal zoekt NatuRA daarom 144 Vlaamse en Nederlandse deelnemers, tussen 6 en 12 jaar. Kinderen die willen deelnemen mogen minstens drie maanden geen ADHD-medicatie hebben gebruikt. Aanmelden kan via adhd@uantwerpen.be. Meer info staat op www.uantwerpen.be/adhd.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht