Nieuws

 • 18.01.2019

  Geen rol voor Psychologencommissie in terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  In haar meest recente nieuwsbrief pakte de Psychologencommissie als eerste item uit met informatie over de “terugbetaling van klinisch psychologische en orthopedagogische zorg”. In detail worden psychologen geïnformeerd over welke stappen ze moeten zetten om van deze terugbetaling gebruik te kunnen maken, een terugbetalingsregeling waar de VVKP zich uitermate kritisch over heeft uitgelaten.

 • 09.01.2019

  PEV KLINISCHE PSYCHODIAGNOSTIEK bij kinderen

  De elfde PEV klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2019‐2020.  Plaats KU Leuven.  

 • 11.12.2018

  Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

  Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!  

 • 06.12.2018

  Provinciale informatiesessies VVKP: de toekomst van het beroep klinisch psycholoog

  Sinds de goedkeuring van de wet op de gezondheidszorgberoepen in september 2016 werd heel wat werk verricht achter de schermen om deze wet tot uitvoering te brengen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) neemt hier als beroepsvereniging een actieve rol in op. VVKP zal in samenwerking met Amma verzekeringen een toer door Vlaanderen organiseren om psychologen hierover informatie te verschaffen en op die manier een antwoord proberen te geven op de vele vragen die momenteel leven. Ook de bestaande psychologenkringen kunnen  zich kenbaar maken in hun eigen provincie. Naast het wetgevend kader en de psychologenkringen zal Amma een aantal belangrijke formaliteiten omtrent verzekeringen toelichten.    

 • 30.11.2018

  De dagdagelijkse praktijk van de klinisch psycholoog in de media!

  In de weekendbijlage van de krant Het Nieuwsblad zal er een uitgebreid stuk verschijnen over de dagdagelijkse praktijk van de klinisch psycholoog. 

 • 09.11.2018

  Infodag startende zelfstandige psychologen: 9/11/2018 te Gent

  Plannen om als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan? Mis dan zeker deze infodag, 9/11/2018 te Gent, niet!

 • 08.11.2018

  Arbeidsmarkt voor psychologen lijkt wat te verbeteren

  Jaarlijks studeren er heel wat jonge psychologen af uit de verschillende universitaire opleidingen. Velen onder hen hebben het niet makkelijk om een job te vinden in de sector. Recente cijfers van de VDAB lijken er op te wijzen dat die krapte op de arbeidsmarkt enigszins lijkt te verbeteren.

 • 26.10.2018

  Programma Studiedag VVKP 2018

  “Klinische psychologie en transdiagnostisch werken” Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.  

 • 25.10.2018

  Acco op de boekenbeurs: op 9/11/2018 is het themadag voor psychologen en orthopedagogen

  Ontdek samen met Acco de nieuwste inzichten in autisme en leer meer over hoe je die kan omzetten in je opvoeding en begeleiding.Daarnaast nodigen we je uit om onze nieuwe titels te ontdekken op onze Acco-stand. Daar kan je tevens onze uitgever psycho-ortho en de rest van het team ontmoeten.

 • 23.10.2018

  Zelfstandige zorgverstrekkers gaan meer samenwerken

  Op de Grote Markt in Brussel verwelkomde de Federatie Vrije Beroepen deze week een diverse groep stakeholders op het slotmoment van het project ‘Samenwerken in de Zorg’ dat ze uitvoerde met steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “De 108.496 zelfstandige zorgverstrekkers in ons land omarmen het principe van samenwerking meer dan ooit. Voor deskundig advies en handige tips terzake kunnen ze nu ook een beroep doen op een gloednieuw stappenplan en handboek,” zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen.