Nieuws

Professionele stage klinisch psychologen

11-12-19
Vorming

Update over waar we staan met betrekking tot de implementatie van de professionele stage

Orde der artsen geeft een advies mbt het raadplegen van medische dossiers. Quid klinisch psychologen?

09-12-19

De Orde der artsen heeft recent een advies uitgebracht dat het recht van een arts om zonder toestemming van een patiënt diens dossier in te kijken gevoelig inperkt. Dergelijke adviezen doen de vraag rijzen: quid klinisch psychologen?

Update visum en erkenning

06-12-19
Regelgeving

Geen bijkomende administratie om je erkenning te bekomen! Die zal automatisch toegekend worden op basis van je visum! Voor onze collega's met een buitenlands diploma zijn we in gesprek met het NARIC om een heldere procedure en communicatie uit te werken.

KCE klaagt gebrek aan data in de GGZ aan.

03-12-19
GGZ
Terugbetaling

Het KCE meldt dat ze één van haar opdrachten niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren omwille van een gebrek aan data. Wel pleit ze ervoor dat de overheden hun investeringen in o.a. psychologische zorg dicht bij de mensen opvoeren. VVKP wil erover waken dat data verzameld in de sector voor de juiste doeleinden aangewend zal worden.

Digitale therapie voor slapeloosheid toont hoe technologie gebruikt kan worden om je slaap en geestelijke gezondheid te verbeteren.

02-12-19
Onderzoek
GGZ

Technologie en schermen lijken een vijand van goede gezondheid. Ze verwoesten onze slaap, geestelijke gezondheid en we zijn onderworpen aan hun constante nood aan aandacht. Tenminste, dat lijk de consensus te zijn in het nieuws. Echter, de realiteit is meer dubbelzijdig. Een nieuwe studie toont nu aan dat ze onze, blauw licht uitzendende toestellen, een nieuwe manier kunnen zijn om GGZ - interventies af te leveren.

VVKP participeert aan grootschalige campagne rond neurologie

29-11-19
Beeldvorming

Prof. Christophe Lafosse, voorzitter van de divisie neuropsychologie, kadert klinische neuropsychologie als onderdeel van een grootschalige en multidisciplinaire campagne rond neuropsychologie.

Einde verhaal DBC - model in Nederland?

21-11-19
Terugbetaling
standpunt

De Nederlandse collega's van het NIP melden dat vanaf 2022 de DBC-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg vervangen zal worden door het zorgprestatiemodel. In 2019 is een programma gestart waarin het NIP en andere partijen samenwerken aan de uitwerking en implementatie van het model én aan de ontwikkeling van de zorgvraagtypering.

OPROEP Voor deelname aan een studie over de uitwisseling van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinaire overleg op oncologie-afdelingen

19-11-19
Onderzoek
Oproep

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie (woonsituatie van de patiënt, de familiale status, het sociaal netwerk, de mentale toestand en patiëntvoorkeuren mbt behandeling) tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg willen we onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg.

Wanneer onze naasten zich immoreel gedragen, dan zijn we geneigd om hen te beschermen.

18-11-19
Wetenschap
Onderzoek

Zelfs als hun misstappen gruwelijk zijn...

CM betaalt dubbel zoveel sessies psychotherapie terug

12-11-19
Terugbetaling
standpunt
GGZ

Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen die via CM een tegemoetkoming krijgen voor psychotherapie is op vijf jaar tijd met bijna 50 procent toegenomen. Omdat de nood aan psychologische hulpverlening groot is, verdubbelt CM vanaf 1 januari 2020 het aantal terugbetaalbare sessies*. ‘Als gezondheidsfonds willen wij de drempel naar hulpverlening verder verlagen’, zegt algemeen CM-directeur Bart De Ruysscher.