13-02-20
Beroep

Belangrijke update over het visum voor de collega's met een buitenlands diploma. Het NARIC start opnieuw op met het behandelen van aanvragen. Lees hier hoe je zo vlot mogelijk door de procedure raakt.

NARIC-Vlaanderen procedure voor buitenlands diploma

NARIC-Vlaanderen kan dan toch geen aparte procedure opstarten voor klinische psychologie, ze herneemt de reguliere procedure voor de gelijkwaardigheidsbeoordelingen. Alle collega’s met een buitenlands diploma die niet beschikken over een gelijkwaardigheidsattest kunnen dit nu aanvragen bij NARIC
 

Lees ons dossier "Visum en erkenning"

In een eerder bericht lieten we u weten dat NARIC tijdelijk de gelijkwaardigheidsbeoordelingen opschortte om te bekijken of het een aangepaste procedure kon ontwikkelen specifiek voor de klinische psychologie. NARIC heeft ons recent laten weten dat dit helaas toch niet mogelijk is. 

De reden hiervoor is dat de federale wetgever een gelijkwaardigheidsbeoordeling specifiek in de wetgeving heeft ingeschreven en deze reeds in voege is. NARIC kan hier dus niet omheen en herneemt de behandeling van dossiers dus via de normale weg.
 

Wat is de normale weg?

NARIC heeft een decretale opdracht om buitenlandse diploma’s als gelijkwaardig te beoordelen aan een Vlaams diploma Licentiaat/master in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie). Hiervoor is het belangrijk dat je alle relevante informatie hiervoor mee stuurt in je aanvraag. Stuur dus niet enkel je diploma in, maar ook alle relevante informatie van je beroepservaring. Deze kan immers mogelijke tekorten in je basisopleiding compenseren en hierdoor verlies je geen tijd doordat NARIC moet verzoeken om bijkomende stukken aan te leveren. De vereiste stukken staan vermeld in het aanvraagformulier van NARIC. 

De procedure bij NARIC neemt normaliter een 4 – tal maanden in beslag.
 

Vermeld zeker het volgende in je NARIC – aanvraag

  • In punt 8: Kies voor een specifieke gelijkwaardigheid
  • In punt 9: Titel diploma: Master in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie)
  • In punt 10: Waarom vraag je de gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma: “Werken als klinisch psycholoog”

Start hier je aanvraag
 

Uitkomst van de NARIC - procedure

Het NARIC kan je aanvraag als volgt beoordelen:

  • Gelijkwaardigheid met licentiaat/master in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) 

In dat geval dien je je gelijkwaardigheidsattest in samen met je diploma en diploma - supplementen bij de aanvraag voor je visum.

  • Gelijkwaardigheid met licentiaat/master in de psychologie

In dat geval dien je je gelijkwaardigheidsattest in samen met de bewijsstukken die aantonen dat je beschikt over minstens 3 jaar relevante beroepservaring in de klinische psychologie bij de aanvraag voor je visum.

  • Gelijkwaardigheid met een bachelor in de psychologie

In dat geval kan je nog geen aanvraag indienen voor een visum. Je zal eerst een master in de klinische psychologie moeten behalen aan één van de universiteiten.