18-03-20
Beroep
Behandelrichtlijn

Laatste update met een verduidelijking van de VVKP - richtlijnen en aankondiging van VVKP - dossier waarin we alle essentiële informatie trachten te bundelen.

De nieuwe maatregelen afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad hebben op zich geen onmiddellijke implicaties voor de reeds bestaande richtlijnen voor klinisch psychologen. Toch merken we dat er nog wat verwarring rond bestaat op het werkveld, dus we grijpen deze gelegenheid graag aan om de richtlijnen te verduidelijken op basis van de vragen die we krijgen. 
 

Mag mijn praktijk nog open blijven?
Ja, je praktijk is niet verplicht om te sluiten. Klinisch psychologen vallen onder de categorie medische zorg. Er is dus geen sluitingsplicht. Integendeel, de overheid vraagt ons om de praktijken open te houden en dus te blijven werken, maar tele - en online werken wordt voor ons de nieuwe norm.

Welke patiënten mag ik nog blijven zien in fysiek contact en is verplaatsing dus toegelaten?
Er zijn drie cumulatieve voorwaarden:

  • Enkel patiënten waarvoor er geen tele - of online alternatief mogelijk is
  • En voor wie de begeleiding niet onderbroken kan worden, omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening gezocht zal worden. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen, ...) zijn immers overbelast op dit moment en we moeten er alles aan doen om verdere overbelasting te voorkomen
  • En waar de hygiënische maatregelen toegepast kunnen worden (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, enz.). Een overzicht van de hygiëne - maatregelen kan je vinden in de richtlijn.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat voor alle andere patiënten er geen fysieke consultaties kunnen plaatsvinden! We begrijpen als geen ander dat de praktijken en de sector onder grote druk staan van de wachtlijsten en deze alleen maar zullen aangroeien. Als psychologen vormen we echter de frontlinie in het installeren van de noodzakelijke gedragsverandering om deze epidemie het hoofd te bieden. We moeten daarom echt wel het goede voorbeeld geven en de richtlijnen respecteren!

Naar de richtlijn

De impact van het Covid - 19 virus op onze samenleving valt niet te onderschatten. Nu al zien we een toename van GGZ - problematiek en vragen van ongeruste burgers. Bovendien is er ook een financiële impact op onze vele zelfstandige collega's. De VVKP laat niet na om de bevoegde autoriteiten te wijzen op de (psychologische) impact op de samenleving en op onze beroepsgroep. 
De VVKP heeft daarom een dossier gebouwd op onze website waarin we alle informatie trachten te bundelen. Dit dossier wordt dan ook regelmatig aangevuld. Je vindt in dit dossier informatie over de:

  • Richtlijnen die we uitgevaardigd hebben
  • Hulpbronnen en tools voor klinisch psychologen om hun klinisch werk te ondersteunen
  • Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Naar het dossier: Psychologen en het Corona - virus