10-03-20
Algemeen belang
GGZ
Terugbetaling

Steeds meer jongeren nemen antidepressiva zoals blijkt uit cijfers opgevraagd door Nawal Farih (CD&V). Ook VVKP vindt dit een alarmerende trend en pleit voor een uitbreiding in de capaciteit van psychologische interventies.

Het aantal jongeren dat antidepressiva gebruikt is gestegen. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Nawal Farih opvroeg en die ook verschenen in een artikel in Het Laatste Nieuws.

In 2018 namen in totaal 52.526 jongeren antidepressiva, een stijging met 1,9 procent in vergelijking met 2017, toen het om iets meer dan 51.500 jongeren ging. In 2015 en 2016 ging het telkens om ruim 51.600 jongeren. 

15- tot 18-jarigen


De stijging is vooral merkbaar in de categorie 15- tot 18-jarigen. Daar namen in 2018 ruim 8.670 jongeren antidepressiva, een stijging met meer dan 400 jongeren sinds 2015. In de categorie 11 tot 14 jaar ging het in 2018 om ruim 1.900 jongeren, terwijl het er drie jaar eerder 1.770 waren, een toename met bijna 200 jongeren. Bij de 19- tot 22-jarigen gaat het om een stijging van 16.366 in 2015 naar 17.107 in 2018. Voor 23- tot 26-jarigen tot slot is het antidepressivagebruik licht gedaald, van ruim 25.200 in 2015 tot 24.800 drie jaar later. 

Op het totale aantal jongeren in die leeftijdscategorieën gaat het telkens om een percentage tussen de 0,38 en 4,57 procent dat antidepressiva gebruikt.

Ook VVKP gealarmeerd

In de krant De Morgen reageerde de VVKP eveneens gealarmeerd. We wezen op het falen van het gezondheidssysteem, waarin we wel beschikken over sterke wetenschappelijke richtlijnen die stellen dat gesprekstherapie de eerste keuze van behandeling zou moeten zijn voor jongeren met depressieve klachten, maar dat ons systeem hopeloos faalt in het creëren van de nodige capaciteit om die richtlijn ook in praktijk om te zetten. Eens te meer een pleidooi om de capaciteit van psychologische interventies uit te breiden, zowel in de gesubsidieerde sector als voor de private sector.