14-01-20
Onderzoek
Behandelrichtlijn
Wetenschap
GGZ

Psychologische behandelingen zijn effectief in de behandeling van depressie in de eerstelijnszorg, hebben betere langetermijn effecten dan medicatie, genieten de voorkeur van patiënten en kunnen flexibel toegepast worden in diverse formaten en bij diverse doelgroepen.

Abstract

Collega's Pim Cuijpers, Soledad Quero, Christopher Dowrick & Bruce Arroll publiceerden een interessant overzicht van de ontwikkelingen in behandelingen voor depressie in de eerstelijnszorg. 

Interessante bevindingen:

  • Er zijn geen significante verschillen in effectiviteit tussen de verschillende soorten psychologische interventies
  • Psychologische interventies kunnen succes afgeleverd worden via E - health applicaties
  • Studies in minder ontwikkelde landen tonen aan dat psychologische interventies afgeleverd door minder hoog opgeleide personen ook succesvol kunnen zijn
  • Minder ernstige vormen van depressie behandelen levert niet enkel een afname van depressieve symptomen op, maar vermindert ook de kans op het ontwikkelen van meer ernstige vormen
  • Patiënten verkiezen psychologische interventies boven medicatie
  • Behandelingen zijn effectief zowel bij oudere volwassenen, mensen met algemene medische problemen en bij perinatale depressie

Naar het volledige artikel (open source)

Conclusie

Uit deze review bleek dat psychologische interventies effectief zijn in de behandeling van depressie patiënten uit de eerstelijnszorg. De korte termijn effecten zijn vergelijkbaar met die van antidepressiva en de lange termijn effecten zijn wellicht beter voor de psychologische interventies. Gecombineerde behandeling is effectiever dan enkel psychologische interventie of medicatie apart. Patiënten hebben zijn meer ontvankelijk voor en hebben een uitgesproken voorkeur voor psychologische behandelingen ten opzichte van medicatie.  

Gedurende de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat psychologische interventies effectief afgeleverd kunnen worden in diverse vormen, waaronder online interventies. Ze kunnen ook afgeleverd worden door leken, wat aangetoond wordt in studies in laag ontwikkelde landen. De interventie zelf kan ook vereenvoudigd worden zoals bijvoorbeeld in onderzoek dat cognitieve gedragstherapie vergelijkt met gedragsactivatie aantoont. 

Een andere interessante ontwikkeling is het gebruik van psychologische interventies als een preventieve maatregel om majeure depressie te voorkomen bij personen in een vroeg stadium van depressie. Tot slot tonen heel wat studies aan dat psychologische interventies effectieve behandelingen kunnen zijn bij oudere volwassenen, patiënten met algemene medische aandoeningen en bij perinatale depressie. Effecten zijn wellicht kleiner bij mensen die daarnaast ook lijden aan een verslavingsproblemen, chronische depressie en bij kinderen en adolescenten;

Hoewel psychologische interventies effectief zijn in de behandeling van depressie is er nog heel wat ruimte voor verbetering. Een belangrijk deel van de patiënten verbetert niet. Kwaliteit van onderzoek naar psychologische interventies is niet altijd optimaal. Ondanks deze beperkingen zijn psychologische interventies effectief en kunnen ze beschouwd worden als één van de voornaamste behandelopties voor depressie in de eerstelijnszorg. 

Ondanks deze beperkingen zijn psychologische interventies effectief en kunnen ze beschouwd worden als één van de voornaamste behandelopties voor depressie in de eerstelijnszorg. 

Pim Cuijpers