16-04-20
Wetenschap
standpunt

Een treffend opiniestuk van Prof. Em. Omer Van Den Bergh wat perfect aantoont waarom er een gedragswetenschapper hoort te zitten in het expertenpanel!

Vandaag, 16.04.2020, verscheen bijgevoegd opiniestuk van Prof. Em. Gezondheidspsychologie Omer Van Den Bergh (KULeuven) in De Standaard. Als VVKP pleiten we al langer om meer expertise vanuit de gedragswetenschappen aan bod te laten komen in de expertenpanels die de verschillende overheden adviseren. Gedrag is immers hét sleutelelement in het beheersen van deze crisis. Sterker nog, het is tot op heden ons enige beschermingsmiddel dat we hebben. 

Voor VVKP is het dan ook onbegrijpelijk dat er tot op heden nog geen gedragswetenschapper is toegevoegd aan het GEES, de "Groep van Experts belast met de Exit-Strategie". Het stuk van Prof. Van Den Bergh maakt meteen duidelijk welke meerwaarde psychologie hierin zou kunnen betekenen. 

Naar het opiniestuk

Met dank aan Prof. Van Den Bergh en De Standaard om het opiniestuk ter beschikking te stellen.