E-health groep publiceert 25 aanbevelingen over hoe technologie aangewend kan worden in de praktijk

10-06-20
Behandelrichtlijn
Beroep
Wetenschap

De EFPA E-health groep, met VVKP - lid Tom Van Daele, publiceerde maar liefst 25 aanbevelingen in APA Journal of Psychotherapy Integration.

De COVID-19 pandemie leidde tot een grotere nood aan gebruik van tele - psychotherapie en andere interventies die gebruik maken van psychologische theorieën en technieken om zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-mental health biedt ons een hele reeks opportuniteiten in geestelijke gezondheidszorg om drempels voor reguliere psychologische zorg te overwinnen wanneer zorgverstrekkers en cliënten zich in (zelf)quarantaine bevinden ls gevolg van een pandemie. Voor velen onder hen was de huidige situatie een eerste ervaring met E - mental health en het beroep doen op tele - psychotherapie of andere vormen van technologie om hulp aan te bieden of te ontvangen. Psychotherapeutische omstandigheden kunnen vaak suboptimaal zijn, doordat zorgverstrekkers en cliënten het moeilijk vinden om een geschikte ruimte of tijd te vinden voor consultatie waarbij ze niet gestoord zullen worden.  

Dit artikel heeft de bedoeling om aanbevelingen te maken hoe de best mogelijke context gecreëerd kan worden waarbij E - mental health bestaande dienstverlening voor cliënten kan versterken en aanvullen. Deze aanbevelingen zijn gegroepeerd rond 3 categorieën van sleutel stakeholders: zorgverstrekkers, overheids - en gezondheidsdiensten en ontwikkelaars. Dit artikel richt zich op (al) hoe optimaal gebruik maken van technologie in een psychologische praktijk; (b) hoe e-mental health integreren in het gezondheidssysteem integreren om een veilig, transparant en effectieve omgeving te creëren voor (zelf)zorg en (c) hoe kan je e-mental health toepassingen ontwikkelen.

Naar het artikel