Nederlands OCD Netwerk

Sinds april 2014 bestaat er een Nederlands OCD Netwerk met als doel kennis over Obsessieve Compulsieve Spectrum Stoornissen (OCSS) en behandeling ervan te verspreiden en bevorderen. Een belangrijk middel daarbij is het samenbrengen van mensen, die op één of andere wijze te maken hebben met de dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen zoals BDD, TTM, SP, hoarding. 

We willen je van harte uitnodigen je aan te sluiten. Aanmelden kan eenvoudig door een mailtje met “ja” te sturen naar info@dwang.eu

Als je zorgprofessional bent, vermeld er dan even bij “sectie professionals”. Dat geeft de mogelijkheid professionals gericht te benaderen bijvoorbeeld als er ergens een hulpverlener gezocht wordt. Ruim 420 zorgprofessionals hebben zich inmiddels aangesloten. 

Deelname verplicht tot niks en is gratis. Je ontvangt de nieuwsflitsen en als we een oproep doen, kun je per keer bekijken of je daaraan wilt meewerken. 

Het OCD Netwerk is geen patiëntenvereniging maar is er voor patiënten/cliënten, professionals en researchers. De bedoeling is ook voor de klinisch werkenden een informatiepunt, vraagbaak en inspiratiebron te worden met de mogelijkheid van onderlinge consultatie (e-consultatie). Meer over de missie en visie vind je op de pagina OCD Netwerk

Het OCD Netwerk is nog in de beginfase. Voorlopig ligt de nadruk op: 

 • het verder opbouwen van de website Dwang.eu met informatie over de dwangstoornis en verwante stoornissen 
 • beeldmateriaal verzamelen op een eigen YouTube kanaal en de pagina Video’s 
 • het maken van de nieuwsflits 
 • het publiceren van blogs van deskundigen en ervaringsverhalen van mensen met dwang of anderszins betrokkenen 
 • het leggen van contacten en inventariseren van de belangstelling 
 • het update houden van het lopende onderzoek in Nederland naar OCD en GTS en meehelpen met oproepen voor deelnemers aan onderzoeken 
 • informatie over waar goede behandeling gevonden kan worden. 

Dit wordt binnenkort uitgebreid met een register van hulpverleners die bevoegd en bekwaam zijn in het behandelen van dwang(gerelateerde) aandoeningen. Je ontvangt hierover binnenkort een oproep. 

In een later stadium wordt beoordeeld of er draagvlak is voor en behoefte aan het oprichten van een werkelijk consortium, waardoor een aantal andere doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden. 

Het OCD Netwerk werkt samen met: 

 • Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting, landelijke patiëntenvereniging 
 • Lid van Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD
 • Nodea (nieuwspagina van NedKAD) 
 • Global partner van International OCD Foundation (IOCDF
 • OCD Forum en Facebookpagina Dwang 

 

Als je overweegt op een of andere wijze mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen stuur dan een mailtje naar info@dwang.euWil je (vooralsnog) alleen op de hoogte gehouden worden, dan volstaat een antwoordmail met de tekst "ja”. Het initiatief wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling

 • Drs. Marjan ter Avest, directrice Landelijk Platform GGZ (LPGGz) 
 • Em. Prof. dr. Herman van Praag, emeritus hoogleraar Psychiatrie en psychiater 
 • Prof. dr. Else de Haan, bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en adolescenten en psycholoog/psychotherapeut 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht