Missie/visie

De opdracht van deze divisie is - denktank- standpunten innemen over belangrijke dossiers die zelfstandigen aangaan- actiepunten aangeven aan het bestuur rond punten die belangrijk zijn voor de zelfstandigen.

Doelstelling divisie zelfstandigen (verslag 31-07-2014)

- iets doen voor de zelfstandigen in hoofd -en bijberoep
- voorbereiden grote uitdagingen voor de groep van zelfstandigen (erkenning beroep, terugbetaling)

De doelstelling is dan ook dat de divisie visie dient te ontwikkelen over deze thema’s enerzijds en anderzijds dat knelpunten op die manier vanuit het werkveld doorgegeven kunnen worden.
Een eerste belangrijke element waarrond visie dient ontwikkeld te worden is de terugbetaling van klinisch psychologen.

 

Visie

De zelfstandig klinisch psycholoog is een kwaliteitsvolle autonome gezondheidswerker, die bijdraagt aan de Volksgezondheid.

 

Vertrekpunt

Momenteel is er geen duidelijke afbakening van het vrije beroep van de klinisch psycholoog en in het bijzonder de zelfstandig klinisch psycholoog.

Het diploma en de bijkomende opleidingen/specialisaties bieden minimale kwaliteitsgaranties. Heel wat klinisch psychologen houden hun professionele vaardigheden op vrijwillige basis bij (door permanente vorming en supervisie).

De burger moet de zorg bij een zelfstandig klinisch psycholoog volledig zelf bekostigen. Dit maakt dat de tarieven momenteel uiterst laag gehouden worden en een inkomen als full-time zelfstandige moeilijk haalbaar is.

 

Doel

Toegankelijke en betaalbare kwalitatieve zorg voor de burger mogelijke maken bij de zelfstandige klinisch psycholoog.

Het mogelijk maken dat de zelfstandig klinisch psycholoog een correct loon kan overhouden voor de geleverde prestaties.

 

Kompas - drie principes :

 1.     Alle burgers hebben recht op gefinancierde klinisch psychologische zorg, ongeacht de zwaarte van de ‘objectiveerbare’ klacht/pathologie en ongeacht de eigen financiële draagkracht.
 2.     De diversiteit aan modellen en mensvisies die wetenschappelijk onderbouwd zijn dienen vertegenwoordigd te zijn in het aanbod naar de burger.
 3.     Financiering van de klinisch psychologische zorg dient de diversiteit in settings te vrijwaren (om de vrije keuze van behandelaar te garanderen), zowel solo-praktijken, groepspraktijen en gesubsidieerde centra moeten ondersteund worden en tot samenwerking aangemaand worden.

 

Verdedigen beroepsbelangen van zelfstandige klinisch psycholoog

 •             correct verloning
 •             eigen identiteit vrijwaren
 •             autonomie in behandeling:   
  •             methode
  •             toegankelijkheid
  •             vrije tarifering
 •             netwerken met relevante actoren

 

Kwaliteitsvolle zorg bieden   

 •             bijkomende kwaliteitslabels/garanties (permanente vorming/supervisie)
 •             samenwerking met andere gezondheidswerkers

           

Hier nog eens de kernpunten uit het rapport van de divisie:
 

Overzicht kernpunten die voor de zelfstandige psychologen verdedigd dienen te worden:

 • diversiteit garanderen op vlak van echelons (1e en 2e lijn), settings en modellen
  • financiering dient dus voorzien te worden voor al deze echelons en settings
 • autonomie binnen gezondheidszorg
  • klinisch psycholoog kiest vanuit welk model/mensvisie hij wenst te werken
  • economisch leefbaar/autonoom (sluit conventies en betaling langs CGG en ziekenhuis uit)
  • evenwaardig t.a.v. medische disciplines
 • gefinancierde zorg 
  • vrij te hanteren tarifering
 • vrij toegankelijk
  • 1e en 2e lijn zelfstandigen rechtstreeks toegankelijk
 • vrije keuze behandelaar
  • om de hulpvrager de mogelijkheid te bieden de hulpverlener te vinden die bij hem past
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht