Mag ik als klinisch psycholoog een diagnose stellen?

We krijgen regelmatig de vraag welke diagnostische bevoegdheden een klinisch psycholoog nu heeft. Vaak wordt die vraag gesteld door klinisch psychologen in de jeugdzorg met betrekking tot attesten of de samenwerkin met artsen.

De diagnostische competentie van de klinisch psycholoog

De wet van 10 juli 2016 stelt dat de klinisch psycholoog de volgende definitie van klinische psychologie mag hanteren: 

"Onder de uitoefening van de klinische psychologie wordt verstaan het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden."

Gezien de klinisch psycholoog een autonoom gezondheidszorgberoep kan hij autonoom invullen hoe hij zijn diagnostiek vorm geeft en welke conclusies (psychodiagnose) hij of zij stelt.

 

Worden de psychodiagnoses van een klinisch psycholoog overal aanvaard?

Dat is echter nog een andere kwestie. Het is niet omdat je een psychodiagnose mag stellen volgens de Wet op de Uitoefening Gezondheidszorg (WUG), dat andere regelgeving deze zal aanvaarden. We geven enkele voorbeelden.  

Financiering

Het RIZIV beheert de sociale zekerheid en sluit in dat verband conventies met zorgverstrekkers, zorgvoorzieningen en verzekeringsinstellingen. In die conventies mag ze nooit buiten de WUG gaan door bijvoorbeeld zorg te financieren door andere zorgverstrekkers wanneer die zorg voorbehouden wordt door de WUG aan één of meerdere specifieke zorgverstrekkers. Ze kan echter wel die WUG verder specifiëren door bijkomende voorwaarden op te leggen alvorens een bepaald type van zorgverstrekking te financieren. 

Gemeenschappen

België is een complex land waar heel wat bevoegdheden in de gezondheidszorg zijn overgedragen naar de Gemeenschappen. Net als het RIZIV kunnen de Gemeenschappen niet buiten het kader van de WUG om, maar kunnen zij, binnen dat kader, wel bijkomende voorwaarden opleggen. 

Zo kunnen de CLB's vb. geen genoegen nemen een psychodiagnose van een klinisch psycholoog, maar een attest van een kinderpsychiater eisen alvorens bijzondere steunmaatregelen te verlenen aan een bepaald kind. 

Samenwerking met artsen

Verschillende collega's werken samen met artsen in de context van een multidisciplinaire groepspraktijk of binnen een bepaalde voorziening. Dat geeft volgende interessante positie: 2 autonome gezondheidsberoepen mogen dezelfde actes stellen: het stellen van een psychodiagnose, waarbij elkeen verantwoordelijk is voor die psychodiagnose. Idealiter wordt er uiteraard multidisciplinair overlegd en tot een gezamenlijk mutlidisciplinair beeld gekomen. Soms is dat misschien niet mogelijk en krijgt de patiënt dus 2 verschillende beelden of zelfs diagnoses. In elk geval kan de arts niet eisen dat de klinisch psycholoog zich conformeert aan de diagnose van de arts of vice versa. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht