Klinische Psychologie in Vlaanderen

De klinische psychologie in Vlaanderen is heel divers en klinisch psychologen werken in heel uiteenlopende settings: als zelfstandige, in groepspraktijken, in ziekenhuizen, in bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, centra voor leerlingenbegeleiding, preventiewerk, gehandicaptenzorg en revalidatiecentra.

Het doel van deze rubriek is om een beeld te schetsen van wat klinische psychologie exact is en welk werk klinisch psychologen doen. Daarnaast vind je hier ook meer rond de rechten en de plichten van klinisch psychologen. Als klinisch psycholoog hoor je op de hoogte te zijn van de inhoud van deze deontologische code en van de plichten die deze met zich meebrengt. Als cliënt kan je meer informatie terugvinden over wat deze code inhoudt en welke rechten je hebt.