Jaarlijkse studiedag

studiedag
De VVKP studiedag is een jaarlijks moment waarop we alle klinisch psychologen in Vlaanderen proberen te verenigen rond een maatschappelijk relevant thema. Dit jaar vindt de studiedag plaats op vrijdag 27 september in Leuven!  

2018: Klinische psychologie en transdiagnostisch werken

Verslag in voorbereiding. 

 

2017: De klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep - Een roadmap van wet naar praktijk.

2016 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin klinische psychologie eindelijk een wettelijk kader kreeg en erkend werd als autonoom gezondheidszorgberoep. Dat dit niet de eindstreep is, maar slechts het startschot, mag intussen wel duidelijk zijn. Er ligt ons, als beroepsgroep, nog heel wat werk te wachten. Denk bijvoorbeeld aan het uittekenen van de uitvoeringsbesluiten, de mogelijke financiering en de praktische implicaties voor de beroepspraktijk. En daar blijft het niet bij, er vindt immers ook een grondige hervorming van de eerstelijnszorg plaats en er wordt eensgezind ingezet op multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Ook dit heeft belangrijke implicaties voor onze beroepsuitoefening.  Op onze jaarlijkse studiedag willen we dan ook uitgebreid  stilstaan bij de wettelijke, deontologische, financiële en praktische implicaties van al deze hervormingen op de uitoefening van ons beroep als klinisch psycholoog.  We hopen u op die manier van alle nodige informatie te voorzien voor de uitoefening van uw gezondheidszorgberoep binnen het nieuwe wettelijke kader.  Het belooft een boeiende en leerrijke dag te worden, met o.a. sprekers uit de verschillende ministeries, Compsy en BFP. Vanuit VVKP zullen wij tevens ons voorstel aangaande de financiering van klinisch psychologen aan u voorleggen. Aansluitend is er een receptie, met gelegenheid om na te praten en te netwerken.

 

2016: The Great Psychotherapy Debate: wat is de essentie van psychotherapie?

Psychotherapie is in België al jaren gecontesteerd. Waar in andere Europese landen de praktijk al lang wettelijk gereglementeerd werd, duurde het in België tot vorig jaar vooraleer er een juridisch kader kwam. Dit maakte dat het psychotherapeutisch werkveld een wildgroei kende gaande van hoog opgeleide, ernstige hulpverleners tot pure kwakzalverij. Psychotherapeuten werden gevormd aan universiteiten, maar eveneens aan private instituten waar het “big business” werd. De VVKP heeft jarenlang geijverd voor een ernstige regelgeving van de psychotherapie. Nu de strijd rond de erkenning eindelijk beslecht is, kunnen we onze focus opnieuw richten op de inhoud van psychotherapie. Klinische psychologie en psychotherapie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel psychotherapeutische stromingen vinden hun basis in de wetenschappelijk onderbouwde psychologie. Deze psychotherapie wordt op zijn beurt wereldwijd door onderzoeksgroepen psychologie onderzocht.

In deze studiedag willen we dan ook onze bril opzetten van “scientist – practitioner” en kritisch naar de psychotherapie kijken. We scherpen uw geest met een aantal kritische lezingen door gerenommeerde buitenlandse onderzoekers en verhogen uw competentieniveau met maar liefst 10 verschillende workshops. Daarenboven belichten we het maatschappelijke belang van psychotherapie. Zo zal het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zijn onderzoek naar mogelijke financieringsmodellen voor klinisch psychologische prestaties, waaronder psychotherapie, komen toelichten. Tenslotte komt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, haar visie over de toekomst van psychotherapie toelichten. 

 

2015: De Eerstelijnspsycholoog, naar een laagdrempelige toegang tot psychologische hulpverlening in Vlaanderen

Twee jaar geleden ging Vlaanderen van start met een aantal ‘eerstelijnspsychologische projecten’. De doelstelling was om te onderzoeken in welke mate (klinisch) psychologen inzetten op de eerstelijn zou kunnen bijdragen aan een geestelijk gezonder Vlaanderen. Tegelijk startte de VVKP een eigen werkgroep eerstelijnspsychologie. De bevindingen werden gebundeld in een boeiende studiedag die doorging op 13 maart te Leuven. Herbekijk het programma of neem eens een kijkje hoe de dag zelf verliep!

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht