Ik overweeg om een psychotherapie-opleiding te starten. Maar ik wil wel zeker weten dat die opleiding later ook erkend zal worden. Welke psychotherapie opleiding volg ik best?

Helaas is er momenteel nog onduidelijkheid over de regeling rond de uitoefening van psychotherapie. Het KB hiervoor zal er wellicht in de volgende legislatuur pas komen. 

In de kaderwet kunnen we terugvinden dat:  

"Om de psychotherapie te mogen uitoefenen, heeft de beoefenaar, zoals bedoeld in § 2, een specifieke opleiding psychotherapie gevolgd bij een universitaire instelling of een hogeschool. De opleiding telt minstens 70 ECTS punten.
De beoefenaar heeft tevens een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd van minstens twee jaar voltijdse uitoefening of het equivalent hiervan ingeval van deeltijdse uitoefening.
De specifieke opleiding en de professionele stage kunnen simultaan plaatsvinden."


Dat betekent dat een opleiding in de psychotherapie op dit moment moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Georganiseerd door een universiteit of hogeschool

70 ECTS punten dient te omvatten

Daarnaast dien je ook minstens 2 jaar professioneel stage te lopen. 

Deze aspecten dienen allemaal verder geconcretiseerd te worden in een Koninklijk Besluit. De Federale  Raad GGZ - beroepen dient hiervoor nog een advies uit te werken. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht