IFIC – classificatie psychologen in de federale voorzieningen

In de nasleep van de witte woede is men op zoek gegaan naar hoe men de diverse zorgberoepen en – profielen in de sector op een andere manier kon (her)waarderen. Het IFIC (Instituut voor functieclassificatie) werd opgericht om de sociale partners (werkgevers en vakbonden) te ondersteunen in onderzoek, ontwikkeling en opvolging van functieclassificatiesystemen.

Belang voor psychologen

Het IFIC is aan de slag gegaan met een nieuw functieclassificatie – systeem voor de federale zorgvoorzieningen. Aan de hand van interviews met diverse zorgprofielen (waaronder ook een aantal collega – psychologen) heeft men een nieuw functieclassificatie – systeem ontwikkeld voor de federale zorgsector, die de basis vormde voor de onderhandelingen van een nieuwe Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) voor de sector.

In aanwezigheid van de ministers De Block en Peeters ondertekenden de sociale partners op 25.10.2017 een nieuw sociaal akkoord . Op 11.12.2017 werd een nieuwe cao ondertekend voor de private sector waarin een nieuw loonmodel werd opgenomen voor de federale  gezondheidsdiensten. Het heeft er alle schijn van dat ook de federale openbare sector en de gemeenschapsvoorzieningen op termijn zullen werken met hetzelfde loonmodel.

Het nieuwe functieclassificatie – systeem

In het nieuwe systeem spelen diploma’s een minder belangrijke rol, maar eerder de kenmerken van een bepaalde functie zoals vb. kennis & kunde, leiding geven, communicatie, problem solving, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren.

Voor personen, werkzaam als psycholoog komen de codes 4040 (therapeutisch coördinator), 5020 (Dienstverantwoordelijke psychologische dienst), 5070 (psycholoog) en/of 5071 (psychologisch assistent) in het vizier.   `

Tegen 30 april 2018 zullen de psychologen een functie toegewezen krijgen door hun werkgever. Voor bestaande werknemers is er de mogelijkheid tot keuze: blijven in het oude systeem of reeds instappen in het nieuwe systeem. Deze situatie is voor iedereen erg verschillend. Oudere werknemers zullen wellicht meer gebaat zijn met de oude loonbarema’s. Maak je echter geen zorgen, je werkgever is verplicht om je een heldere berekening te bezorgen van het loonverschil.

Voor nieuwe werknemers die starten vanaf 01 mei 2018 is er echter geen keuze. Zij vallen meteen onder het nieuwe systeem.

Wat moet ik nu doen?

Op 30 april dien je dus twee dingen te doen:

  • Word ik door mijn werkgever ingedeeld in de juiste functieclassificatie?
  • Loont het voor mij om naar het nieuwe loonhuis over te stappen of niet?

 

Wat als ik het niet eens ben met de mij toebedeelde functieclassificatie?

Er zijn beroepsprocedures mogelijk tegen de toewijzing door de werkgever. 

Er is een intern beroep mogelijk.   Dat is niet anoniem, niet namens een groep, maar individueel.  De bezwaren kunnen wel in groep behandeld worden als ze hetzelfde bezwaar inhouden.  We raden ook sterk aan om je binnen je voorziening als groep op te stellen!

Het IFIC zal een beroepsformulier ter beschikking stellen op haar webstek.

Het beroep moet gemotiveerd zijn. Je hebt twee maanden tijd om in beroep te gaan (dus voor 30 juni 2018). Tegen de beslissing is extern beroep mogelijk. Er is een extern beroep mogelijk, ten laatste op 15 oktober 2018. De kennisgeving is uiterlijk 15 november.

Je kunt naar de arbeidsrechtbank stappen als beide procedures niet het gewenste resultaat opleverden.

Laat je bijstaan door de vakbond.  Die hebben opgeleide mensen (door IFIC opgeleid) en geven niet enkel informatie aan hun leden. 

Je kunt je laten bijstaan door IFIC, die adviserend kan werken.  Zij kunnen ook vragen bundelen.

VVKP zal haar leden ook adviseren en expertise bundelen via VVPAZ en haar divisie voorzieningen. Deze thematiek toont hoe belangrijk het is dat ook psychologen in loondienst zich sterk organiseren binnen de beroepsvereniging!

 

Je kan nog veel meer informatie vinden over IFIC en het nieuwe loonhuis in het dossier dat werd voorbereid door de collega’s van de VVPAZ dat je hieronder kunt consulteren. 

 
Bijlage(n): 
Deel dit bericht
Deel dit bericht