Het wettelijk kader van de klinisch psycholoog

Het domein van de klinische psychologie is in volle verandering.Ook voor zelfstandig klinisch psychologen worden grote veranderingen verwacht in het wettelijk kader.

Een gedetailleerde beschrijving, inclusief implicaties voor zelfstandig klinisch psychologen en hun praktijken is terug te vinden op de pagina rond 'Wetgeving en beleid'.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht