VVKP studiedag - De Eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

Wanneer: 
13-03-2015 08:45 tot 17:30
Waar: 
Leuven
Jaarlijkse studiedag van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

In haar beleidsplan heeft de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen als onderdeel van een ruimer beleid naar kwaliteitsbewaking expliciet gekozen voor een versterking van de permanente vorming voor klinisch psychologen in Vlaanderen. Naast diverse maandelijkse vormingsactiviteiten wordt vanaf 2015 gestart met een jaarlijks terugkerende studiedag. Een moment waarop we alle klinisch psychologen in Vlaanderen trachten te verenigen rond een thema, waarbij de klinisch psycholoog enerzijds geprikkeld wordt om zijn theoretische kennis over de klinische psychologie op peil te houden en anderzijds uitgenodigd wordt om zijn praktische skills en competenties aan te scherpen. 

De Eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige toegang tot psychologische hulpverlening in Vlaanderen

Twee jaar geleden ging Vlaanderen van start met een aantal ‘eerstelijnspsychologische projecten’. De doelstelling was om voor een beperkte doelgroep en binnen een beperkt kader te onderzoeken in welke mate (klinisch) psychologen inzetten op de eerstelijn zou kunnen bijdragen aan een geestelijk gezonder Vlaanderen. Aangezien het ging om pilootprojecten waren ze beperkt in aard. De doelgroep werd beperkt tot volwassenen en de psychologen werden ingebed in een reeds bestaande structuur, hetzij een huisartsenpraktijk, hetzij een andere eerstelijnsstructuur zoals een CAW. Met de context van bv. een vrijgevestigde psycholoog kon geen rekening worden gehouden. De VVKP is dan ook gestart met een eigen werkgroep eerstelijnspsychologie om de evoluties te volgen, maar vooral ook om tot een goed functieprofiel te komen voor de eerstelijnspsycholoog in Vlaanderen. Welke opleiding heeft die nodig? Binnen welke structuur komt die het beste tot zijn recht? Welke taken en opdrachten behoren de eerstelijnspsycholoog toe? Al deze evoluties hebben we samengebracht in een boeiende studiedag.

 

Programma

Meer informatie en personalia zijn te vinden in onderstaande PDF.

 • 08u45 Onthaal en koffie
 • 09u30 Welkomstwoord door de gelegeerd bestuurder - Koen Lowet
 • 09u35 Inleiding door de dagvoorzitter - Nele Roppe
 • 09u40 Eerstelijnspsychologie in Nederland: wat kan Vlaanderen leren? - Prof. dr. Paul Rijnders (Emergis/Indigo)
 • 10u25 ELPF – projecten in Vlaanderen: eerste onderzoeksresultaten - Prof. dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS, KU Leuven)
 • 11u10 Pauze
 • 11u40 De eerstelijnspsycholoog in Vlaanderen: verslag van de werkgroep ELP - Prof. dr. Elke Van Hoof (VUB, voorzitster werkgroep ELP VVKP)
 • 12u30 Middagpauze
 • 13u30 Workshops Deel 1
  • KOP: een theoretisch kader voor de Eerstelijnspsychologie - Els Heene
  • Psycho–educatie: essentiële interventie voor de Eerstelijn - Tine Daeseleire
  • Pluis vs niet-pluis: diagnostiek voor de Eerstelijn - Prof. dr. Elke Van Hoof
  • Ervaringen over het werken in de Eerstelijn - Werkgroep ELP, slides nu te downloaden
  • PROP: interventies voor de Eerstelijn bij kinderen - Sarah Debruyne
  • Crisisinterventies in de eerste lijn - Prof. dr. Ronny Bruffaerts
 • ​14u45 Pauze
 • 15u15 Workshops Deel 2
  • ​De huisarts en de klinisch psycholoog: 2 essentiële partners voor de Eerstelijn - Panelgesprek
  • Psycho-educatie: essentiële interventie voor de Eerstelijn - Tine Daeseleire
  • Pluis vs niet – pluis: diagnostiek voor de Eerstelijn - Elke Van Hoof
  • Psychodynamische interventies voor de Eerstelijn - Prof. dr. Patrick Luyten
  • PROP: interventies voor de eerste lijn bij kinderen - Nathalie Haeck
  • Crisisinterventies in de eerste lijn - Prof. dr. Ronny Bruffaerts
 • 16u30 Receptie
  Tijdens de receptie zal het verslag van de werkgroep ELP overhandigd worden aan de ministers Vandeurzen en De Block, respectievelijk Vlaams en Federaal minister van Volksgezondheid

 

Inschrijven 

Inschrijven in niet langer mogelijk. Bij het inschrijven duidt u drie keuzes van workshops aan en of u aanwezig zult zijn op de receptie. Snel inschrijven is de boodschap als u zeker wilt zijn van uw workshops! De plaatsen zijn immers beperkt. Deze inschrijving is definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag.

 • € 95 euro (leden VVKP)
 • € 115 (leden BFP)
 • € 190 euro (niet leden)

 
Locatie

De studiedag gaat door in het Provinciehuis te Leuven. Het provinciehuis is centraal gelegen, vlakbij het station van Leuven. Er is tevens een ondergrondse parking. Meer informatie over de bereikbaarheid van het provinciehuis vindt u op de website van de Provincie Vlaams-Brabant.

Met de steun van

amma boom 

 
Bijlage(n): 
Deel dit bericht
Deel dit bericht