Studievoormiddag (H)erkenning van hoogbegaafdheid in de (g)gz

Wanneer: 
11-12-2018 09:00
Waar: 
Congrescentrum 'De Stroming', Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Hoogbegaafdheid wordt gekenmerkt door heel wat sterktes en talenten. Wat jammer genoeg vaak uit het oog verloren wordt, is dat hoogbegaafdheid, net zoals andere talenten, gestimuleerd en gevoed moet worden opdat dit potentieel zich ten volle zou kunnen ontwikkelen. Veel hoogbegaafden gaan positief door het leven en dragen betekenisvol bij tot de maatschappij. Daarentegen krijgen zij ook te kampen met minder gunstige ontwikkelingsuitkomsten zoals een verminderd welbevinden, onderpresteren, demotivatie, burn-out, angsten … Deze minder gunstige uitkomsten zijn echter minder gekend binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, met als belangrijk gevolg dat hoogbegaafden zich vaak niet geholpen of begrepen voelen. Om die reden werd in januari 2017 het project ‘(h)erkenning van hoogbegaafdheid binnen de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen’ opgestart door Exentra vzw. (expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid), met steun van de Vlaamse overheid (kabinet dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Binnen dit project werd er eerst en vooral gefocust op bewustwording en sensibilisatie voor deze doelgroep om op die manier vroegdetectie en -signalering te bevorderen. Daarnaast werd ook stilgestaan bij eerstelijnsinterventies en praktische handvatten waarmee een breed scala aan hulpverleners in de praktijk aan de slag kunnen gaan. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden heel wat tools ontwikkeld waaronder een hoogbegaafdheidswijzer, een website voor hulpverleners en folders. De uitkomsten van dit project worden voorgesteld tijdens een studievoormiddag die zal plaatshebben op 11 december 2018 te Antwerpen. De studievoormiddag wordt geopend door minister Jo Vandeurzen waarna verschillende deskundigen in hoogbegaafdheid het woord nemen. Graag verwelkomen we jullie allen op deze studievoormiddag!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht