PraxisP Professional - Naar herstel in dialoog

Wanneer: 
27-02-2015 10:00
Waar: 
Leuven
Werken met verhalen van trauma, verlies en migratie in de begeleiding van vluchtelingengezinnen

In deze bijdrage gaan we in op de therapeutische zorg aan vluchtelingengezinnen vanuit een dialogisch perspectief, waarin de therapeutische relatie vorm krijgt als collaboratieve dialoog en een gedeeld zoeken naar betekenisgeving aan de gevolgen van gedwongen migratie in gezinsrelaties. Vanuit deze dialogische oriëntatie gaan we in op drie centrale thema’s in de therapeutische dialoog met vluchtelingen: verhalen van trauma en verlies, verhalen van cultureel verschil, en het verhaal van de therapeutische relatie zelf als een ontmoeting tussen gast- en thuisland. Binnen elk van deze drie thema’s belichten we vanuit casusmateriaal handvaten in de begeleiding van vluchtelingengezinnen en gaan daarbij in het ondersteunen van verbindingen tussen tussen verleden, heden en toekomst; tussen spreken en zwijgen; tussen culturele betekeniskaders, tussen macht en machteloosheid; en tussen betekenisgeving en betekenisloosheid.

Voordeel

Als VVKP-lid geniet je van € 5 korting op deze vorming, inschrijven kan bij PraxisP.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht