PraxisP Professional - Chronische vermoeidheid en pijn: (on)verklaard?

Wanneer: 
23-01-2015 10:00 tot 12:00
Waar: 
Leuven
Nieuwe inzichten in oorzaken en behandeling van functioneel somatische syndromen

In een samenwerking tussen de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek en het laboratorium voor Experimentele ORL (departement neurowetenschappen) van de KU Leuven wordt reeds meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar de temporele informatieverwerkingsdeficit hypothese rond dyslexie. Hierbij wordt het verband geëxploreerd tussen basale auditieve informatieverwerking, spraakperceptie, fonologisch bewustzijn, benoemsnelheid, werkgeheugen en lees/spellingvaardigheden, en dit door middel van zowel cross-sectionele als longitudinale onderzoeksdesigns (waarvan sommigen zelfs startend voor het begin van het formele lees- en spellingonderwijs), gebruik makend van heel diverse onderzoeksinstrumenten (schoolvorderingentoetsen, cognitieve tests, psychofysische experimenten, elektrofysiologische en neurowetenschappelijke beeldvormings­technieken, …). In deze voordracht zullen we een overzicht geven van de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoekslijn. Daarnaast willen we stilstaan bij wat deze bevindingen ons mogelijkerwijze voor de praktijk kunnen leren.

Voordeel

Als VVKP-lid geniet je van € 5 korting op deze vorming, inschrijven kan bij PraxisP.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht