Een exploratief onderzoek naar impact en implementeerbaarheid van mindfulnessoefeningen op een afdeling kinderoncologie

door Hanna Debruyckere, Katleen Van der Gucht, Filip Raes, Yves Benoit, Ann Morez, Veerle Labarque, Ine De Paepe & Nady van Broeck, 44ste jaargang, nr. 4

In het kader van een project gesponsord door de Stichting tegen Kanker en in samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Mindfulness werden gedurende twee jaar mindfulnessoefeningen aangeboden op de afdelingen kinderoncologie van de Universitaire Ziekenhuizen (UZ) Gent, Leuven en Brussel. De kinderen en jongeren deden de oefeningen individueel op de kamer. Familieleden konden deelnemen aan oefeningen in groepsverband. Hulpverleners kregen een acht weken durende training aangeboden. De impact op de beleving van kinderen en jongeren, en van hun familieleden werd gemeten aan de hand van een belevingsschaal die bestond uit tien items, waarbij gepeild werd naar een emotie of toestand. Bij de hulpverleners werd aan de hand van vragenlijsten gepeild naar de impact op symptomen van stress, angst en depressie. De mindfulnessoefeningen hadden een positieve impact op de beleving van kinderen, jongeren en hun familieleden. Methodologische beperkingen maken echter dat deze resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Er werden verder geen significante effecten waargenomen op symptomen van depressie bij de hulpverleners. Wel werd een daling waargenomen in de symptomen van stress bij personen met een hoog aanvangsniveau qua stress. De implementeerbaarheid van mindfulnessoefeningen op een afdeling kinderoncologie wordt sterk bemoeilijkt door zowel kind-, ouder- als structurele factoren die in dit artikel besproken worden, zodat hiermee bij toekomstige toepassingen rekening gehouden kan worden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook