E-mental health tools gericht op de preventie van suïcide

Dr. Eva De Jaegere

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie heeft het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie verschillende e-mental health tools ontwikkeld. Naast de inhoud van deze tools zal ook de effectiviteit ervan besproken worden. Onder meer de online zelfhulpcursus Think Life en de app BackUp zullen aan bod komen. Er zal ook nagegaan worden welke plaats ze kunnen innemen in behandeling van personen die suïcidaal zijn.

Eva De Jaegere is onderzoekscoördinator bij  het  Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)  aan de Universiteit Gent. Het VLESP is een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid waarbij je terecht kan voor informatie en advies omtrent preventie en postventie van zelfdoding.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht