Draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg

door Tom Van Daele & Tim Vanhoomissen

Draagbare technologie is een specifieke categorie binnen m-health waarvan de ontwikkeling en commercialisatie de laatste tijd een hoge vlucht nemen. Onder deze draagbare technologie wordt het geheel van sensoren en apparaten verstaan die  een gebruiker op het lichaam draagt  en  worden aangeduid als  ‘wearables’. Het doel van deze wearables is om op een weinig invasieve, maar betrouwbare manier (continu) fysiologische data te verzamelen van de drager. Een logische vraag is dan ook of en hoe deze snel opkomende technologie een rol kan spelen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het gebruik van draagbare technologie is binnen de GGZ  immers een relatief onontgonnen terrein.  Dit artikel schetst  een beeld  van de huidige mogelijkheden en valkuilen van wearables binnen de GGZ met  specifieke aandacht voor de rol van klinisch psychologen. . Afsluitend volgt een toekomstvisie met een aantal toepassingen die illustreren wat draagbare technologie op relatief korte termijn kan betekenen voor de klinische praktijk.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook