Standpunt VVKP tav de financiering eerstelijnspsychologische zorg

16-12-19
Koen Lowet

Federaal akkoord

De grote lijnen van de conventie werden federaal vast gelegd als onderdeel van een politiek akkoord. Op geen enkel moment is er onderhandeld geweest of een akkoord gevraagd van de VVKP. Deze conventie werd volledig over de hoofden van psychologen beslist. Zijn we hier getuige van het einde van het overlegmodel?

Over de inhoud van de conventie

Netwerken GGZ nu aan zet

De terugbetaling wordt georganiseerd vanuit de netwerken GGZ. De gesprekken worden dus verder gevoerd op regionaal niveau en ook onze kringen worden hierin betrokken/moeten hierin betrokken worden. Het is net omwille van deze redenen dat we destijds onze kringen hebben opgericht zodat jullie lokaal mee kunnen beslissen! Het kabinet heeft bevestigd tijdens de introductie van deze conventie aan de netwerkcoördinatoren dat de VVKP - kringen niet uitgesloten mogen worden!

Op niveau van de netwerken zien we grote verschillen ontstaan in hoe men met deze conventie omgaat. In principe is het zo dat één ziekenhuis uit het netwerk een budget ter waarde van een halftijdse administratieve kracht krijgt en het netwerk een vast bedrag van 30.000 € om de ELP'ers te coördineren, een opleiding en supervisie te voorzien. 

In sommige netwerken wordt er gebakkeleid om het geld: het ziekenhuis eist vb. een deel van die 30.000 € op, in andere netwerken wordt er samengewerkt over de netwerkgrenzen heen om zo de pot beschikbare middelen groter te maken. Temidden van al dat geweld willen we dat de kringen helder het VVKP - standpunt blijven verkondigen.

Deze conventie werd volledig over de hoofden van psychologen beslist.

Koen Lowet

Wat is nu het VVKP - standpunt?

Wij hekelen de manier hoe deze conventie voorgesteld wordt aan het algemene publiek als zijnde "psychologen worden nu eindelijk terug betaald". Deze voorstelling is misleidend, want het gaat hier slechts over een experiment dat afloopt in 2022. Een dergelijke communicatie zet ook veel kwaad bloed bij de psychologen op het terrein die zich helemaal niet gehonoreerd voelen bij hun jarenlange inzet voor hun patiënten. Dit heeft geleid tot een vertrouwensbreuk op dit moment.

Als VVKP zijn we duidelijk: dit model is geen werkbaar model voor de latere financiering van klinisch psychologische zorg. Een dergelijke zorg moet:

  • rechtstreeks toegankelijk zijn voor alle patiënten (samenwerking huisartsen: ja, verplichte doorverwijzing neen). In een land met zoveel drempels om hulp te zoeken, moeten we er net alles aan doen om geen extra drempels te creëren.
  • billijk gefinancierd worden opdat kwaliteit en capaciteit geleverd kan worden zodat we de wachtlijsten eindelijk ten gronde kunnen aanpakken
  • in een netwerk met evenwichtige partners gerealiseerd worden waarbij psychologen mee aan het stuur kunnen zitten van hoe hun zorg georganiseerd zal worden. 

Deze kernvoorwaarden ontbreken in de huidige conventie. Daarom adviseren we onze zelfstandige collega's in een (groeps)praktijk om niet in te tekenen op deze conventie

Als VVKP willen we echter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en een kwetsbare groep van mensen die al lang uitkijken naar een vorm van financiële ondersteunen, in de kou laten staan. In die zin begrijpen we dat collega's vanuit hun sociaal engagement intekenen als zelfstandige in een huisartsenpraktijk, wijkgezondheidscentrum, sociaal huis of andere voorzieningen. Dat heeft echter alleen zin wanneer die voorziening of dat centrum waarin je actief bent ook je praktijkkosten voor hun rekening neemt. Immers, als je van dat beperkte budget van 45 €/sessie ook nog eens een afdracht moet doen, dan is het financieel helemaal onmogelijk. Twijfel je over wat men je voorstelt?

Contacteer onze cel beroep

It's not all about the money

Veelgestelde vragen

Een aantal collega's contacteerden ons reeds met hun vragen en bezorgdheden.

"Ik ben bang dat als ik niet inteken, ik minder cliënten zal doorverwezen krijgen van de huisartsen in mijn regio"
Daar hoef je niet bang voor te zijn. De middelen zijn zo beperkt dat de huisartsen keuzes moeten maken in wie ze doorverwijzen naar de ELP. Dat zullen in eerste instantie de mensen zijn die ze nu omwille van diverse redenen (financieel, socio - culturele achtergrond, stigma, ...) niet doorverwezen krijgen naar de privé - praktijken. Maw, dit voorstel zal niet raken aan je huidige patiëntenpopulatie. 

"Ik heb reeds een samenwerking met een huisartsenpraktijk, zij verwachten dat ik inteken op dit voorstel"
De huisartsen dienen goed te begrijpen dat je zo'n 20% van je omzet zult verliezen aan deze tarieven. Zij zullen, met andere woorden, dus bereid moeten zijn om je te compenseren voor dat verlies door vb. je kostenloos consultaties te laten houden. Zij dienen bovendien ook goed te begrijpen dat het niet enkel hun patiënten zullen zijn die naar je doorverwezen worden. Jouw ELP -  uren worden immers centraal beheerd door het netwerk en om het even welke huisarts kan afspraken bij u inplannen.

"Heeft deze conventie een gevolg voor mijn andere werkzaamheden als klinisch psycholoog?"
Neen, in geen geval. Als je één van de vele collega's bent die verschillende posities combineert, dan is het mogelijk dat je kiest om een ELP - functie in te nemen. In het contract wat je ondertekent, ga je je engageren voor een beperkt aantal uren en consultaties. Je dient ook te specifiëren op welke locatie dat is. Met andere woorden, dat contract heeft geen enkele werking op andere locaties waar je consultaties verricht als klinisch psycholoog, vb. je eigen praktijk. Je bent dus niet gebonden aan de voorwaarden van het ELP - contract (tarieven, doelgroep, ...) voor je eigen praktijk. 

In alle geval zit je met vragen, aarzel dan niet en contacteer onze cel beroep of jouw plaatselijke kring voor meer informatie!

Contacteer de cel beroep

De zelfstandige klinisch psycholoog, de goedkope superman/-vrouw, heeft geen goesting

Reactie van de divisie zelfstandige praktijkvoering op het voorstel tot financiering eerstelijnspsychologische zorg

Lees hier de volledige reactie

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.