Gratis vorming over de behandeling en revalidatie van mensen met lage rugpijn

08-01-20
Ulrike Kool

Gratis vorming voor VVKP leden

De implementatie van het KCE rapport 287 over lage rugpijn en radiculaire pijn

De VVKP werkt samen met het Consortium Zorgpad Lage Rugpijn aan een project om het KCE rapport 287 over lage rugpijn en radiculaire pijn te implementeren. 

Het KCE rapport 287 gaat over lage rugpijn en radiculaire pijn en is gepubliceerd in mei 2017, gevolgd in eind 2017 door de publicatie van een zorgpad (KCE-rapport 295 ‘lage rugpijn en radiculaire pijn : kernelementen van een zorgpad’). Er wordt op ingegaan welke stappen de verschillende zorgverstrekkers moeten doen met een nieuw systeem van vlaggen en een innovatief algoritme dat online kan toegepast worden.

Het doel van dit project is door samenwerken met een multidisciplinair consortium en een evidence-based richtlijn van de KCE tot een betere aanpak van lagere rugpijn te komen. Daarvoor zullen we een opleidingspakket voor de betrokkene zorgberoepen voorzien en informatiemateriaal voor het algemene publiek samenstellen.

Consortium Zorgpad Lage Rugpijn

Het consortium Zorgpad Lage Rugpijn bestaat uit wetenschappelijke en professionele organisaties: Domus Medica, la Société Scientifique de Médecine Générale, de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten, de Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en Osteopathie, the Belgian Physiotherapy Professional Association (AXXON), the Belgian Chiropractors’ Union, the Royal Belgian Society for Physical Medicine and Rehabilitation, the Belgian Society of Neurosurgery, SORBCOT/BVOT, the Spine Society of Belgium, the Belgian Back Society, the Belgian Pain Society, de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding, le Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur, de Belgische Federatie van Psychologen, de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, l’Association Professionelle Belge des Médecins du Travail and de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

VVKP en onze Franstalige collega's maken deel uit van dit project onder de koepel van de Belgische Federatie van Psychologen. Het project heeft een duidelijk biopsychosociaal benaderingen en bekijkt revalidatie als een combinatie van een fysieke component (bv. specifieke oefeningen, manuele technieken) met minstens één ander psychologisch, sociaal, educatief of ergonomisch element. 

Het opleidingspakket:

Dit project zal een multidisciplinair opleidingspakket opstarten om de samenwerking tussen huisartsen, kinesisten en psychologen bij de behandeling en revalidatie van mensen met lage rugpijn optimaal te laten verlopen.

Dit opleidingspakket is opgedeeld in twee delen:

1. Een e-learning over de richtlijn in het Frans en Nederlands.

2. Multidisciplinaire peer reviews die over heel Vlaanderen en Wallonië georganiseerd werden. 

Meer informatie over inschrijvingen voor deze vorming volgt binnenkort.

 

Moderatoren

Momenteel zoekt VVKP nog moderatoren over heel Vlaanderen. Heb je interesse om mee te werken met dit boeiende project? 

Op 13 februari 2020 zal een gratis train-the-trainer sessie doorgaan van 19:00 tot 22:00 in het Huis van de Bouw (Tramstraat 59, 9052 Gent). De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de multidisciplinaire aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn. Na deze train-the-trainer zul je multidisciplinaire peer reviews kunnen begeleiden

Wat wordt precies verwacht?

  • De e-learning overlopen om kennis van de richtlijn de krijgen
  • Idealiter zich vrij kunnen maken op 11 februari om de train-the-trainer te kunnen volgen
  • Minstens één LOKK modereren in de komende 12 maanden met het moderator-team
  • Expertise in pijn een meerwaarde, ervaring in modereren ook een plus

Het project voorziet een tegemoetkoming: als moderator ontvangt je 250 euro per peer review van 2 uur.

Hoe kan je meedoen?

Heb je interesse om mee te werken als moderator in jouw provincie?

Stel je dan hier kandidaat!

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Psychotherapie

Het zit al even in de pipeline bij VVKP en met alle commotie rond de terugbetalingsregeling lijkt het nu hoog tijd om er ook echt volop mee in gang te schieten : het oprichten van een divisie psychotherapie.