Divisie zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering is gegroeid uit de vroegere werkgroep zelfstandige praktijkvoering. Ze verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.