Divisie eerstelijnspsychologie

Welkom op de webstek van de divisie eerstelijnspsychologie. De divisie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn. 

Wie?

De divisie eerstelijnspsychologie verzamelt collega's en experten die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is alle klinisch psychologische zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor patiënten. De collega's zijn zowel werkzaam in eigen praktijken op de eerstelijn als in specifieke eerstelijnsvoorzieningen zoals vb. Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Wat?

De divisie eerstelijnszorg adviseert het bestuur rond alle materies die relevant zijn voor klinisch psychologen in de eerste lijn. Zo volgt ze nauwgezet de ELP - projecten van de Vlaamse Overheid en de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. In het verleden bracht ze een eigen rapport uit over de eerstelijnspsycholoog in Vlaanderen wat gepresenteerd werd op de studiedag 2014. 
De divisie is ook vertegenwoordigd in de permanente vorming ELP. 

Aansluiten?

De divisie ELP is een open divisie, wat betekent dat alle geïnteresseerde leden van de VVKP betrokken kunnen worden. Een simpel mailtje naar de voorzitter van de divisie: koen.lowet@vvkp.be volstaat.