Deontologische code & reglementen

Op deze pagina vind je een aantal officiële documenten terug: de deontologische code, de huishoudelijke reglementen en de statuten.

De deontologische code

Je bent als lid van VVKP en als psycholoog verplicht om je te houden aan de deontologische code zoals omschreven in het Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. Je wordt ook verwacht om op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Meer duiding en achtergrond hierrond kan je ook vinden op de website van de Psychologencommissie.

Huishoudelijk reglementen

Binnen VVKP zijn er huishoudelijke reglementen van toepassingen op een aantal organen, meerbepaald

  • het Tijdschrift Klinische Psychologie
  • de bijscholingscommissie
  • de werkgroepen
  • de Commissie Ethiek en Deontologie

Statuten

De statuten van de vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2011 met als identificatienummer 0032138.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht