Deontologische bijstand

Als lid van de VVKP kan je genieten van gratis ondersteuning bij deontologische kwesties en bijstand voor klachtenprocedures.  

Hulp bij deontologische vragen

Als klinisch psycholoog werk je in een complexe en interpersoonlijke context. Je zal je vaak geplaatst weten voor deontologische uitdagingen. Zeker nu onze deontologische code wettelijk verankerd is en bewaakt wordt door een tuchtrecht, is deontologisch verantwoord handelen onontbeerlijk. 

Om het deontologisch handelen van de psychologen zo goed mogelijk te ondersteunen, kan de VVKP beroep doen op de sectie deontologie van de BFP. De leden van de sectie hebben actief meegewerkt aan de huidige deontologische code en zijn dus het beste geplaatst om je bij te staan met al je vragen. 

Als lid van de VVKP kan je gratis beroep doen op hun advies.

 
Bijstand in klachtenprocedures

Nu de nieuwe deontologische code verankerd is in een tuchtrecht, kan het zijn dat een cliënt beslist om een klacht tegen je in te dienen bij de Psychologencommissie. Wie zal je bijstaan in het voeren van de procedures? Wie helpt je om je dossier voor te bereiden?

Leden van de VVKP kunnen gratis beroep doen op bijstand vanuit de BFP in het kader van klachtenprocedures voor de tuchtraad.

Zit je met deontologische vragen?

Contacteer dan ons secretariaat via info@vvkp.be. Zij kunnen je dan in contact brengen met de sectie ethiek. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht