De wet op de GGZ - beroepen

Op 04 april 2014 nam de Kamer onder luid applaus het wetsvoorstel Muylle aan. Het wetsvoorstel erkende na 15 jaar eindelijk de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog als autonome gezondheidszorgberoepen en beschermde de praktijk van de psychotherapie. Toch was er pas definitief zekerheid met het arrest van het Grondwettelijk Hof op 01 maart 2018. 

De wet erkent de klinisch psycholoog als een autonoom gezondheidszorgberoep binnen de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Vandaar dat de recente kwaliteitswet ook van toepassing is op klinisch psychologen.