De Nederlandstalige vernieuwde en verkorte versie van de MMPI-2, de Minnesota Mutiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form : Een geheel nieuwe test of niet?

door De Weerdt, M., van der Heijden, P., Steenhaut, P., & Rossi, G.

De Amerikaanse auteurs zien de MMPI-2-RF als een geheel nieuwe test. De items komen uit de MMPI-2 item pool en zijn dus niet vernieuwd. We zijn het echter eens dat dat het wel degelijk om een nieuwe test gaat. De MMPI-2-RF schalen hebben maar een beperkte relatie met de MMPI-2 schalen. De hogere orde factoren sluiten nauw aan bij dimensionale modellen van persoonlijkheid. De geherstructureerde klinische schalen zijn unidimensionaal opgebouwd om klinische kerncomponenten te meten. In combinatie kunnen ze een klinisch syndroom omschrijven, aanvullend met informatie uit specifieke probleemschalen, interesseschalen en de herziene PSY-5 schalen. Het PSY-5 model is conceptueel gelijkaardig aan de pathologische persoonlijkheidsdomeinen voorgesteld in het alternatief dimensionaal trekkenmodel voor persoonlijkheidsstoornissen in DSM-5. De casus ondersteunt dat de RC schalen mogelijk meer predictief zijn voor externaliserend gedrag, maar internaliserend gedrag even goed gevat wordt door de oude klinische als de nieuwe RC schalen. Aan de clinicus om verder te verkennen met beide vormen! 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook