COTESS: een COgnitieve TEStbatterij voor Senioren

door Paul Dierick, Carine Sachem, Suzy Delarbre, & Ann Cappaert, 44ste jaargang, nr. 4

Om dementie en andere cognitieve stoornissen bij ouderen te kunnen vaststellen, de ernst ervan in kaart te brengen en richting te geven aan behandeling en begeleiding is een goed onderbouwd en praktisch diagnostisch instrumentarium nodig. We stellen de COTESS voor als opvolger van de Vlaamse Dementie Batterij (VDB-2). De testen waaruit de COTESS is opgebouwd worden gesitueerd ten opzichte van de cognitieve functies die er vooral mee getest worden: aandachtsfuncties, geheugenfuncties betreffende oriëntatie, anterograde geheugenfuncties (nieuwe informatie leren), retrograde geheugenfuncties (oproepen en herkennen uit het lange termijn geheugen), taalfuncties, somatognosie, praxis, logisch denken en executieve functies. De anterograde geheugentesten met een uitgestelde conditie nemen daarbij een centrale plaats in, samen met de testen die als tussentaken ingeschakeld zijn.

We formuleren argumenten voor de betrouwbaarheid en validiteit die in de testconstructie zelf gelegen zijn en stellen het normeringsonderzoek voor in de populatie “normale ouderen”, zonder geïdentificeerde cognitieve of psychiatrische problemen. Aansluitend vermelden we het lopende normerings- en valideringsonderzoek bij personen met gediagnosticeerde dementie.

Ten slotte bespreken we differentiatiemogelijkheden en beperkingen van de COTESS volgens bepaalde cliëntkenmerken, enkele richtlijnen voor testafname en interpretatie en toepassingsmogelijkheden in diagnostiek en behandelbeleid.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook