Symposium: Een ervaringsdeskundige in je team!

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

9.45u - 12.45u
Provincieplein 1 , 3010 Leuven

Symposium: Een ervaringsdeskundige in je team!

Het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid zal worden voorgesteld. Nadien gaan telkens onderzoekers, werkgevers en ervaringsdeskundigen met u en met elkaar in gesprek, voortbouwend op het GPE. Focus zal liggen op inzichten en praktijken: van werkgevers en hulpverleners die samenwerken met ervaringsdeskundigen, van ervaringsdeskundigen die hun ervaringen uit hun werkomgeving delen.

Contact: info@steunpuntgg.be | 09 221 44 34 | Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw
Tenderstraat 14, 9000 Gent
Meer informatie over programma en inschrijving op www.herstelplatform.be/gpe
Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw