Studiedag OPZ Geel - Zorg voor Gezondheid

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

9.30u tot 16.30u
Cultuurcentrum De Werft
Werft 32 , 2440 Geel

Studiedag OPZ Geel - Zorg voor Gezondheid

Het thema van onze jaarlijkse studiedag is ‘gezondheid’ in brede zin, inclusief psychische gezondheid. We stellen hiermee een onderwerp centraal dat een grote actualiteitswaarde heeft en dat vanuit diverse perspectieven te bekijken is. Bovendien is gezondheid als concept niet eenduidig en aan verandering van betekenis onderhevig afhankelijk van de tijdsgeest, van socio-culturele ontwikkelingen en ook van religieus-levensbeschouwelijke duidingen.We vertrekken vanuit de context van de geestelijke gezondheidszorg, maar verbreden steeds de horizon vanuit het ruimere perspectief van preventie, welzijn en zorg en van de samenleving.

Contactpersoon m.b.t. inschrijvingen: Sofie Smeulders, tel. 014 57 93 02, sofie.smeulders@opzgeel.be (link stuurt een e-mail).

Meer info op onze website:  https://www.opzgeel.be/