Burn-out opleiding - LOK in Gent

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie

Data van dit evenement

Middag
Désiré Fiévéstraat 31 , 9000 Gent

Een geintegreerd aanpak van Burn-out - LOK Gent

Samenwerken met huisartsen

Samen met de huisartsenvereniging Domus Medica werken de VVKP aan een project voor een geintegreerd aanpak van Burn-out. Dit project houd een vormingspakket in dat uit twee luiken bestaat. De lokale kwaliteitsgroepen (LOK) behoren tot het tweede luik.

Voorwaarde om mee te doen aan deze LOK is om de e-learning te volgen.

Het doel van de LOK is om psychologen en huisartsen van dezelfde buurt samen te brengen en de e-learning aan de hand van casussen toe te passen.

Meer informatie over de opleiding en inschrijvingen vinden jullie hier.