Burn-out opleiding - LOK in Brecht

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

21.00
Sluisken
Gasthuisstraat 11 , 2960 Brecht

Een geintegreerd aanpak van Burn-out - LOK Brecht

Samen met de huisartsenvereniging Domus Medica werken de VVKP aan een project voor een geintegreerd aanpak van Burn-out. Dit project houd een vormingspakket in dat uit twee luiken bestaat. De lokale kwaliteitsgroepen (LOK) behoren tot het tweede luik.

Voorwaarde om mee te doen aan deze LOK is om de e-learning te volgen.

Het doel van de LOK is om psychologen en huisartsen van dezelfde buurt samen te brengen en de e-learning aan de hand van casussen toe te passen.

Meer informatie over de opleiding en inschrijvingen vinden jullie hier.

Meer details over deze LOK

Deze LOK gaat door op de avond van 3 maart 2020 in Sluisken op de Gasthuisstraat 11 in Brecht.