Wat doet VVKP?

De rol en de doelstellingen van VVKP

VVKP is de grootste vereniging van licentiaten en masters in de klinische psychologie in België. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en zorgt ervoor dat klinisch psychologen nieuwe kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.  

Onze missie

 • De Vlaamse Klinisch psychologen verenigen
 • Klinisch psychologen bijstaan met advies
 • Een maatschappelijke positie die in verhouding is tot onze academische opleiding.
 • Een brug slaan tussen onderzoekers en praktijkbeoefenaars.
 • Deontologisch verantwoorde beroepsuitoefening garanderen.
 • Een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheden, zorgverzekeraars en middenveldorganisaties
 • Participeren aan het maatschappelijk debat via de media
 • Vertegenwoordiging in België en Europa

Wat we hiervoor doen

 • Leden bijstaan
  Als klinisch psycholoog krijg je vroeg of laat te maken met praktische of ethische problemen bij het uitoefenen van je beroep. Als lid kan je die problemen telefonisch of per e-mail aan VVKP voorleggen. Binnen de vereniging zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo kunnen we je altijd verder helpen. Als startende zelfstandige kan je daarenboven terecht op een jaarlijkse info- en ontmoetingsdag.

   
 • Belangenbehartiging
  VVKP zet zich ook in voor de klinisch psychologen als groep. Zo vertegenwoordigen we onze leden tijdens onderhandelingen met de overheid en de mutualiteiten. Denk maar aan de recente erkenning van ons beroep of de huidige gesprekken over terugbetaling van klinisch psychologen. Dankzij onze koepel BFP kunnen we bogen op jarenlange ervaring en een breed draagvlak binnen de psychologengemeenschap.

   
 • Brug tussen onderzoek en praktijk
  Dankzij onze verbondenheid met de faculteiten en de inspanningen van onze werkgroepen is VVKP een knooppunt in het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis. Via studiedagen, workshops en een eigen tijdschrift verspreiden we die kennis vervolgens binnen de groep. Daarnaast proberen we ledenvoordelen te bekomen bij uitgevers van vakliteratuur en andere vormingsinitiatieven.

   
 • Inzet voor kwaliteit
  De vereniging beheert een eigen register dat gekoppeld is aan vooropleiding en instemming met de deontologische code van psychologen. Bovendien wordt VVKP betrokken in initiatieven van de Hoge Gezondheidsraad, werkgroepen van de overheid en begeleidingscomités van richtlijnen voor het vaststellen, voorkomen en behandelen van psychische problemen.  

   
 • Gesprekspartner
  Dankzij een groot en groeiend aantal leden die we zoveel mogelijk betrekken (met een jaarlijkse Algemene Vergadering, contact via e-mail en social media, discussies in werkgroepen), worden standpunten van VVKP breed gedragen binnen de gemeenschap van klinisch psychologen. Zo kunnen we als betrouwbare gesprekspartner in dialoog treden met de overheid, mutualiteiten, middenveldorganisaties, andere beroeps- en therapieverenigingen, verenigingen voor cliënten of familieleden. 

   
 • Maatschappelijk debat
  Psychische problemen komen vaak voor en zorgen voor veel lijden bij cliënten en hun naasten. Toch is het moeilijk om er zonder schaamte over te spreken en blijft het behandelaanbod, met name in de eerstelijn, ondermaats. Via persberichten, opiniestukken en interviews zorgen we voor duiding en nemen we deel aan het maatschappelijk debat. 

Beleidsplan

Daarnaast stelde VVKP specifiek voor de periode 2014-2016 ook een beleidsplan op, dat je in onderstaande PDF kan terugvinden.

Manifest

VVKP schreef een manifest uit met een oplijsting van 9 standpunten die de VVKP tot hiertoe heeft ingenomen (april 2017). Je kan dit onderaan in de PFD terugvinden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht