VVKP vraagt aan CM om communicatie terugbetaling psychotherapie te corrigeren

18-12-2017
De Christelijke Mutualiteit kondigde onlangs aan dat ze haar aanbod tot terugbetaling van psychotherapie zou uitbreiden naar volwassenen toe. Haar communicatie rond deze uitbreiding was echter op zijn zachts gezegd "ongelukkig". De VVKP vraagt daarom dat de CM haar communicatie hierover zou aanpassen.

Waar gaat het over?

De CM betaalt reeds langer psychotherapie terug voor kinderen en jongeren. Ze doet dit vanuit haar eigen middelen via de aanvullende verzekering. Ze kan dus met andere woorden zelf de voorwaarden hiervoor bepalen. De CM betaalt maximaal 12 sessies terug aan de helft van het tarief met een maximum van 30 € per sessie. 

Recent besliste de CM om dit aanbod uit te breiden naar psychotherapeutische hulpverlening voor volwassenen. De communicatie hierover was echter hoogst "ongelukkig". Vooral de zin: " Volwassenen  krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie." zorgt voor heel wat problemen aangezien ze de indruk geeft dat een gemiddeld consultatietarief bij een psycholoog slechts 20 € bedraagt. Heel wat collega's contacteerden ons reeds dat dit voor verwarring zorgt bij hun cliënten. 

Bovendien blijft de VVKP het betreuren dat de CM haar voordeel blijft concentreren op het terugbetalen van psychotherapie, terwijl de hoogste nood eigenlijk ligt in het toegankelijk maken van psychologische zorg in de eerste lijn. 

Welke stappen zetten we?

De VVKP heeft zich rechtstreeks gericht tot de directie van de aanvullende verzekering om dit probleem aan te kaarten. Men toonde begrip hiervoor en heeft ons verzekerd dat ze hun communicatie zullen aanpassen om deze verwarring weg te nemen. 

De inhoud van het voordeel aanpassen richting eerstelijnspsychologische hulpverlening ligt voor de CM moeilijker omwille van hun interne organisatie. Een dergelijk voordeel inhoudelijk wijzigen vraagt een logge procedure en heel wat tijd. Men verwacht dat tegen de tijd dat dit zou bijgestuurd worden, er een structurele financiering voor eerstelijnspsychologische zorg zal geïnstalleerd zijn. De CM pleit hier, net als de VVKP, actief voor. 

De CM zal zich wel conformeren naar de nieuwe wetgeving mbt de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Dit betekent dat ze haar lijst van erkende zorgverstrekkers voor psychotherapie zal aanpassen eens dat de Federale Overheid een officiële lijst van psychotherapie - beoefenaars publiceert. 

VVKP en mutualiteiten

De VVKP en de verschillende mutualiteiten in dit land delen een gezamenlijke bekommernis voor een betere en toegankelijkere (geestelijke) gezondheidszorg. In die zin blijven de mutualiteiten belangrijke partners voor ons en trachten we goede contacten te onderhouden. Niettemin heeft de CM als "gezondheidsfonds" een belangrijke taak om haar leden correct te informeren over hoe psychologische hulpverlening eruit ziet. Het zou dan ook goed zijn moest een dergelijke communicatie op voorhand even afgetoetst worden met het werkveld. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht