VVKP studiedag was een schot in de roos!

15-05-2017
VVKP studiedag 2017
Bijna 200 klinisch psychologen kwamen luisteren naar allerlei diverse uiteenzettingen relevant voor het nieuwe wettelijke kader voor de klinisch psycholoog. Met sprekers die rechtstreeks van de bron kwamen werden de lopende hervormingen in de gezondheidszorg besproken, de gevolgen van de wet op de GGZ - beroepen op de praktijk en als klap op de vuurpijl stelde VVKP voor het eerst een mogelijke visie voor op hoe een terugbetaling van klinisch psychologische zorg er zou kunnen uitzien! We vatten de belangrijkste elementen samen.

Einde van de omnipotente arts

De dag startte al boeiend met een lezing van Tom Goffin, extern adviseur bij het kabinet De Block, die de hervorming van de oude wet op de gezondheidszorgberoepen toe lichtte. Met o.a. een functionele autonomie ipv een algemene hiërarchie, positieve definiëring en competentiegericht werken zaten alleszins een aantal boeiende elemeneten in de ideëen van het kabinet.

De psycholoog bevestigd als belangrijke actor in de eerstelijnszorg

Dr. Caroline Verlinden, adjunct kabinetschef van minister Vandeurzen stelde de belangrijkste conclusies van de hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen voor. De Vlaamse overheid stelde dat voortaan het zwaartepunt van de eerstelijnszorg zal komen te liggen in zorgraden die de regionale eerstelijnszones zullen aansturen. Klinisch psychologen zullen via hun regionale kringwerking participeren aan die zorgraden en zo verankerd kunnen raken in de eerstelijnszorg. 

Belangrijke hervormingen gaande in de geestelijke gezondheidszorg

Adjunct - coördinatoren Magda Couture en Carolien Weemaes stelden respectievelijk de hervormingen geestelijke gezondheidszorg voor binnen zowel de volwassenzorg als de sector kinderen en jongeren. Voor beide projecten zijn klinisch psychologen belangrijke actoren en er werd opnieuw een warme oproep gedaan om te participeren via de lokale psychologenkringen om de netwerken te vervoegen. 

Psychologencommissie wil vooral ondersteunen ipv tuchtrechterlijk straffen

Edward Van Rossen, directeur Psychologencommissie, lichtte het nieuwe tuchtrecht voor psychologen toe aan de hand van concrete cijfers en de eerste ervaringen. Hij benadrukte dat de Psychologencommissie vooral een ondersteunende rol wil opnemen naar de psychologen op het terrein. De tuchtraden opereren autonoom en onafhankelijk van de plenaire vergadering van de Psychologencommissie. 

De gevolgen voor de klinische praktijk van de nieuwe wet op de GGZ - beroepen

Prof. Stefaan Callens (KULeuven) schetste de gevolgen van de nieuwe wet op de GGZ - beroepen op de klinische praktijk. Er zijn wel degelijk nog wat grijze zones rond hoever het toepassingsgebied van de klinische psychologie kan gaan. De Federale Raad voor de GGZ - beroepen zal dan ook een belangrijke rol gaan spelen in het verder operationaliseren van de nieuwe wet. 

Nieuwe financieringsmodellen voor de toekomstige zorg

Pieter Van Herck (Voka) schetste de internationale trends in nieuwe financieringsvormen voor de gezondheidszorg. Prestatiefinanciering en enveloppe - financiering zijn duidelijk verleden tijd. Nieuwe, gemengde financieringsvormen met aandacht voor kwaliteitsprikkels zijn de toekomst!

Krijtlijnen voor de toekomstige financiering van klinisch psychologen

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder VVKP, stelde het advies van de werkgroep zelfstandige praktijkvoering voor. De werkgroep houdt een sterk pleidooi voor het bewaren van de diversiteit in de klinische psychologie zowel in de eerstelijnszorg als in de gespecialiseerde zorg. Een concreet uitgewerkt financieel model werd gepresenteerd opdat klinisch psychologen op een gevaloriseerde en kwaliteitsvolle wijze de klinische psychologie kunnen beoefenen. De lezing was het startschot voor een breedschalige bevraging onder de leden zodat er een draagvlak kan gezocht worden voor de toekomstige financiering. In zijn slottoespraak riep hij alle actoren in de GGZ op om een beweging te starten die de krachten en verontwaardiging in de sector kan bundelen opdat de nodige middelen zouden vrijgemaakt kunnen worden die de sector nodig heeft. En marche...!

Maggie De Block engageert zich voor een verdere ontsluiting van de klinisch psychologische zorg

Voor de tweede maal tekende Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, present op onze studiedag. Nadat ze aandachtig geluisterd had naar de ideeën van de VVKP, legde ze in haar toespraak haar stapsgewijze aanpak uit voor de verdere toegankelijkheid naar klinisch psychologische zorg. Van zodra de juridische fundamenten rond zijn met de installatie van de Federale Raad, zal ze beginnen met de voorbereidingen van de toekomstige financiering. Kwetsbare en risico - groepen zijn een prioriteit voor haar in deze. De minister vond de ideëen van de vereniging alleszins interessant en bedankte ons voor de constructieve inzet in het belang van de patiënten. 

De presentaties zullen weldra beschikbaar zijn op ons ledennet!

Maggie De Block - studiedag VVKPKoen Lowet - financiering klinisch psychologen

Edward Van Rossen - tuchtrecht psychologenDr. Caroline Verlinden - hervorming eerstelijnszorg

Tom Goffin - nieuwe kaderwet gezondheidszorgberoepen

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht