Vlaamse Overheid wil meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

05-09-2017
De Vlaamse Overheid investeert extra middelen in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ze wil daarmee de druk op de crisisnetwerken en de wachttijden doen afnemen. 

Extra investeringen in de jeugdzorg

Over 2018 en 2019 investeert de Vlaamse Overheid 25 miljoen € extra in de jeugdzorg. De doelstellingen zijn om:

  • De afstand tussen de brede instap en de rechtstreeks toegankelijke hulp in te korten
  • De extra capaciteit in de jeugdzorg dichter bij de hulpvrager brengen
  • De mazen van het net dichten door versterkte regionale samenwerking

 

Nieuwe regionale samenwerkingsverbanden

De middelen zullen ter beschikking gesteld worden aan nieuwe, regionale samenwerkingsverbanden waarbij één partner (voorziening met een rechtstreeks toegankelijk aanbod) het voortouw neemt. Die middelen dienen ingezet te worden in 4 werven:

  • Het uitbreiden van de capaciteit van rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg middels het uitbouwen van een eerstelijnspsychologische functie 
  • Het realiseren van een zorggarantie voor jonge kinderen die uit huis dienen geplaatst te worden
  • Het actieplan jongvolwassenen met o.a. een focus op de uitbreiding van innovatieve woonvormen
  • Het creëren van meer mogelijkheden in de opvang en begeleiding van delinquente jongeren 

 

Belang voor de klinisch psychologen

Dit lijken ons erg belangrijke ontwikkelingen voor alle klinisch psychologen die met kinderen en jongeren werken, zij het nu in de brede instap (vb. zelfstandigen) of in de diverse voorzieningen. Gezien de samenwerkingsverbanden de werkingsgebieden van de lokale psychologenkringen zullen overstijgen, doen we dan ook een warme oproep aan de kringen om deze thematiek goed te volgen en over de kringen heen samen te werken. 

Op 25 september wordt er een info-moment georganiseerd in Brussel, waarna nog provinciale info - sessies zullen volgen. Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht