Startschot federale raad geestelijke gezondheidszorgberoepen gegeven!

06-07-2017
Deze morgen kwam de federale raad voor de geestelijke gezondheidsberoepen samen voor hun eerste plenaire zitting! We kunnen dus wel zeggen dat we nu officieel van start zijn gegaan.

Bij de FOD Volksgezondheid kwamen alle kersverse leden van de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen vanmorgen voor de eerste maal samen. Na het openingswoord van minister De Block konden de leden met elkaar gaan kennismaken.

De federale raad is zoals voorgeschreven samengesteld uit de drie representatieve beroepsgroepen: 16 klinisch psychologen, 4 klinisch orthopedagogen en 8 artsen. Elke beroepsgroep telt een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden en een gelijk aantal leden uit de academische wereld enerzijds en anderzijds leden die tenminste vijf jaar ofwel een geestelijk gezondheidsberoep ofwel psychotherapie beoefenen. Deze laatste leden worden voorgedragen door representatieve beroepsverenigingen. Welke personen deze beroepsgroepen nu effectief representeren vind je in het uitreksel van het staatsblad onderaan.

Op de agenda stond o.a het bespreken van de samenstelling van de raad, wetgeving en de eerste te nemen beslissingen inzake het huishoudelijk regelement, het bureau waarin minstens één lid van elke beroepsgroep zal dienen te participeren en de oprichting van de werkgroepen.

 

 
Bijlage(n): 
Deel dit bericht
Deel dit bericht