Stand van zaken terugbetaling klinisch psychologen

10-04-2018
Regelmatig ontvangen we vragen van jullie met betrekking tot de diverse initiatieven rond terugbetaling van klinisch psychologische zorg. We zetten alles nog eens eventjes op een rijtje. Het is vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen reguliere terugbetaling en terugbetalingen georganiseerd vanuit de aanvullende verzekering van de mutualiteiten. 

Reguliere terugbetaling

Met de erkenning van ons beroep als gezondheidszorgberoep is logische volgende stap de organisatie van de terugbetaling van die zorg. Immers, de voornaamste reden voor ons om het beroep van klinisch psycholoog te laten erkennen was wel degelijk de toegang tot die psycholoog te verbeteren. 

Reguliere terugbetaling houdt in dat prestaties van de klinisch psycholoog terug betaald zouden worden vanuit de sociale zekerheid zoals dit ook het geval is voor andere zorgberoepen zoals artsen of tandartsen. 

Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor lopende. De VVKP - werkgroep zelfstandige praktijkvoering ontwikkelde hiervoor reeds voorstellen die momenteel bediscussieerd worden binnen de verschillende VVKP - structuren. Minister De Block verkreeg van de regering een jaarlijks budget van 22,5 miljoen euro om de eerste initiatieven tot terugbetaling te krijgen voor klinisch psychologen en orthopedagogen. 

Terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering

In afwachting van een reguliere terugbetaling namen verschillende mutualiteiten het initiatief om een beperkte terugbetaling te organiseren vanuit hun aanvullende verzekering. Die aanvullende verzekering behoort tot de eigen middelen van de mutualiteit, het gaat hier niet om middelen vanuit de sociale zekerheid. Dit betekent dat de mutualiteiten volledig zelf kunnen bepalen wat ze gaan terugbetalen, hoeveel ze gaan terugbetalen, wat de voorwaarden zijn, enz. 

Dit heeft dan ook geleid tot een grote diversiteit aan initiatieven: sommige mutualiteiten betalen vb. enkel psychotherapie terug, anderen psychologische begeleiding verricht door erkende psychologen, enz. 

Via de aanvullende verzekering trachten de mutualiteiten de deur open te zetten naar reguliere terugbetaling. Met andere woorden de aanvullende verzekering fungeert als een soort springplank naar reguliere terugbetaling vanuit de sociale zekerheid. 

Een handig overzicht van wie wat nu precies terug betaalt kan je vinden op de website van onze koepel BFP, met dank aan het Vlaams PatiëntenPlatform en OPGanG!.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht