Psychologen reageren op uitspraken Zorgnet - Icuro

12-03-2019
Zorgnet Icuro
Naar aanleiding van de uitspraken van Mevr. Moens, directeur Geestelijke Gezondheidszorg, kropen een aantal collega's binnen de voorzieningen verbonden aan Zorgnet - Icuro,  in hun pen. Ze betreuren vooral dat er maar geen echte dialoog op gang komt en men blijft hangen in de "cijfertjes".

 

Beste,

We zijn als vakgroepen psychologie van PZ Zoersel en PZ Duffel ernstig verontrust door de uitspraken die door Mevrouw Moens werden gemaakt in de media op 25/02/2019. We kunnen niet anders dan hierop reageren. We vrezen dat Mevrouw Moens zich heeft laten verleiden tot een eigen, in onze ogen onterechte, invulling van het probleem in dit dossier.

Passie en idealisme voor de job, wars van financiële motieven, lijken zeldzaam te zijn dezer dagen, zo zeldzaam dat ons protest quasi automatisch economisch vertaald wordt. De belangrijkste pijnpunten in dit dossier liggen voor ons elders. Het gaat ons onder meer om de laagdrempelige toegankelijkheid van de zorg voor iedereen (de financieel meer kwetsbaren, de ouderen, …), over de autonomie van ons gezondheidsberoep,… . We willen een inhoudelijk sterk verhaal omtrent geestelijke gezondheidszorg met stevige pijlers om een toekomstig beleid op te enten.

Het model wat nu voorligt, houdt ons inziens geen rekening met bovenstaande zaken. In die zin is het voor de psychologen binnen PZ Zoersel en PZ Duffel ruim ondermaats, ook voor zij die niet als zelfstandige werken.

We hebben als beroepsgroep geen lessen te leren betreffende inspanningen doen om kwetsbaren op te vangen. Quasi iedereen die zelfstandig werkt, past in bepaalde omstandigheden reeds een sociaal tarief toe (wanneer kreeg u dat nog eens van uw garagist?). Initiatieven zoals Tejo draaien op honderden vrijwilligers vanuit onze beroepsgroep en leveren daar uitstekend werk. Wanneer het 6de jaar psychologie in voege komt, zullen nog eens honderden studenten ingezet worden als goedkope werkkrachten over de gehele gezondheidszorg gezien noch de overheid noch de werkgevers hen waarschijnlijk een vergoeding zullen geven.

Net door de aard van ons werk, door de betrokkenheid op de kwetsbaren in onze maatschappij, is onze beroepsgroep gevoelig voor het zich extra en beperkt bezoldigd of onbezoldigd inzetten voor anderen. Het feit dat dit door een overheid en een organisatie als Zorgnet-Icuro als vanzelfsprekend wordt beschouwd, vinden we meer dan een brug te ver. De roep om hierop sterk te reageren klinkt harder en harder binnen de brede beroepsgroep. We ervaren een fundamenteel gebrek aan respect.

We vragen onze directies om de communicatie met de andere partners in Zorgnet-Icuro hierrond aan te gaan en de bevindingen terug te koppelen naar de respectievelijke vakgroepen.

We willen de Coördinatie van Emmaüs vzw op de hoogte stellen van de zaken die sterk leven binnen de vakgroepen van hun psychiatrische ziekenhuizen.

Met Mevrouw Moens en De Heer Wuyts gaan we ten slotte graag het overleg aan betreffende de grond van dit dossier.

In de hoop tot een vruchtbare samenwerking te kunnen komen,

Met vriendelijke groeten,

Vakgroep psychologie PZ Zoersel

Vakgroep psychologie PZ Duffel

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht