Psychologen als verplichte partner bij de vorming van eerstelijnszones

03-09-2017
We haalden dit feit reeds in juli 2017 aan: In de oproep van minister Vandeurzen inzake de oprichting van eerstelijnszones worden psychologen vermeld als verplichte partner voor het indienen van een eerstelijnszone. 

Waarom ook hier de psychologenkringen van belang zijn!

In eerste instantie worden de psychologenkringen aangeschreven omdat zij kennis hebben over hun eigen regio. Bij afwezigheid van een psychologenkring zal de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) aangesproken worden om de onderhandelingen op te volgen en de engagementsverklaring te ondertekenen. We hebben er dus alle belang bij om de psychologenkringen verder op te starten.
De bestaande kringen die opgericht werden via VVKP werden deze zomer op de hoogte gebracht van de oproep en intussen werden uit verschillende regio’s vertegenwoordigers afgevaardigd.

Waarom is dit voor klinisch psychologen een noodzaak om aan te sluiten?

Zorg voor de persoon met een zorgnood wordt lokaal georganiseerd. Dit betekent dat de Zorgraad van de eerstelijnszone het reilen en zeilen van de zorg in regio stuurt en bepaalt. Zonder vertegenwoordiging van psychologen in deze Zorgraden, missen we de boot om geestelijke gezondheidszorg mee te bepalen in de regio. Zoals u in de prioritaire taken leest, zullen beslissingen over samenwerkingen, doorverwijzingen, gegevensdeling, zorgoverleg,… ons zeker aanbelangen!

Het belang van de oprichting van psychologenkringen wordt hiermee nogmaals benadrukt. VVKP zet hier intensief op in!

Indien in uw regio nog geen kring actief is, maar u wenst wel te participeren in de onderhandelingen, contacteer dan de VVKP-kringcoördinator: lynn.delfosse@vvkp.be

Meer informatie hierover kan je ook terugvinden in het nieuwsbericht van 11 juli 2017 

VVKP blijft intussen actief bezig met informatiemomenten in de regio’s.

Informatiemomenten psychologenkringen september:

  • 7 september 2017: regio Oudenaarde
  • 12 september 2017: regio Tielt-Izegem-Roeselare
  • 28 september 2017: regio Mechelen
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht