Opstart werkgroep voorzieningen

10-08-2017
Op 05/09 is er een eerste bijeenkomst gepland van de werkgroep voorzieningen in het congrescentrum "De Kleiput" van het PZ Duffel. Alle leden die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een betere positie van de klinisch psycholoog binnen de diverse voorzieningen zijn welkom. 

De nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen heeft ook zijn gevolgen voor de collega's die werkzaam zijn binnen de diverse, gesubsidieerde voorzieningen in ons land zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrische ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, instellingen, enz.

Daarom vonden we het raadzaam om, naast de werkgroep zelfstandige praktijkvoering, ook een werkgroep voorzieningen op te richten zodat de collega's die werken in loondienst binnen een dergelijke voorziening ook een klankbord zouden hebben voor hun bekommernissen. 

De werkgroep zal voor de eerste maal samen komen op 05/09 om 19.30 in het congrescentrum "De kleiput" van het PZ Duffel, stationsstraat 22C, Duffel. 

Geïnteresseerd?

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen, gelieve dan Dieter de Grave te verwittigen door een mailtje te sturen naar dieter.de.grave@emmaus.be

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht