Oproep deelname project ‘Samenwerking in de eerstelijnszone’

20-03-2017
VVKP roept psychologenkringen op om dit project te bekijken en alert te zijn voor initiatieven in hun regio!

Op donderdag 16 februari 2017 werd op Vlaams niveau een hervorming van de eerste lijn voorgesteld op de Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.'

De eerstelijnszorg in Vlaanderen is in volle transitie. In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn opgenomen. Er is over de jaren heen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers, als de performantie van de zorg te doen stijgen.

Deze oproep gaat in op één van de belangrijkste actiepunten binnen het beleidsplan van hervorming van de eerste lijn namelijk het creëren van eerstelijnszones.

Aangezien we voor de oprichting van psychologenkringen steeds het Vlaams Zorgregiodecreet hanteerden, is deze oproep uiterst interessant. We evolueren in het zorglandschap namelijk naar eerstelijnszones waar we ons als beroepsgroep dienen op af te stemmen. Net daarom is het belangrijk om als beroepsgroep vanaf het begin mee te zijn en deel uit te maken van deze eerstelijnszones. Tevens is er een specifieke taak weggelegd voor deze eerstelijnszones namelijk de ondersteuning van kringwerkingen!

Wat is een eerstelijnszone?

Een eerstelijnszone (75.000-125.000 inwoners) wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Hier komt het zwaartepunt te liggen op de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Binnen een eerstelijnszone voorziet men de integratie van de LMN’s, SEL’s en GDT’s. Er wordt een transitietraject voorzien om dit te realiseren. 
De eerstelijnszones zullen onder andere instaan voor de ondersteuning van de kringwerking, het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, de afstemming welzijns- en gezondheidssector binnen de eerstelijnszone en de afstemming van de lokale zorgvraag en een toegankelijk, efficiënt en kwalitatief aanbod. 
De eerstelijnszone wordt aangestuurd door een Zorgraad. Deze raad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines en uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, gezinszorg, diensten maatschappelijk werk, CAW en lokale besturen, aangevuld door een vertegenwoordiging van de zorggebruikers en mantelzorgers. Bij voorkeur is een lokale huisarts de voorzitter.

Er zijn nog geen beslissingen genomen omtrent de definitieve zorgregio’s. Nog dit najaar wordt een oproep gelanceerd vanuit de overheid voor consensusgebieden die zich willen laten erkennen als eerstelijnszone.

Project ‘Samenwerking in de eerstelijnszone’

Flanders Synergy zal vanuit een VLAIO Project twee toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en inrichten van werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone.

Doelstelling van dit project is om tot twee ‘prototypes’ van eerstelijnszones te komen die het bredere werkveld en beleid inspireren maar die tegelijkertijd concrete en praktisch inzichten, randvoorwaarden en een strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen. De ervaring van deze projecten zal de weg banen naar de invulling van de andere zones in de toekomst.

Onderaan deze pagina kan je de volledige oproep nalezen. De uiterste indiendatum is 18 april 2017.

Op 22 maart in de namiddag zal er een infosessie plaatsvinden in Brussel waar meer informatie zal gegeven worden over de oproep en het project. Hier kunnen geïnteresseerde projecten ook concrete vragen stellen. De infosessie gaat door in het Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel, in lokaal 00.04 van 15u30 tot 17u30.

Interesse?

Neem contact op met je lokale huisartsenkring om na te gaan of er initiatief genomen wordt in uw regio!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht