Lancering brochure 'Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?'

05-11-2017
Vanuit de drie ouderkoepels, KOOGO, GO! Ouders en VCOV, werd een brochure rond pesten ontwikkeld, specifiek voor ouders: ‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’ De brochure geeft ouders concrete informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of om er mee om te gaan. Ze richt zich zowel naar ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders.

Concreet worden in de brochure eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en bij hun kinderen een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe ouders thuis kunnen reageren als hun kind met pesten te maken krijgt. De inhoud sluit aan bij de principes van het handelingsgericht werken met ouders. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten? 

Enkele belangrijke tips uit de brochure: 

  • Vermijd de termen ‘slachtoffer’ en ‘pester’;
  • Werk aan zelfvertrouwen, de sleutel om pesten te voorkomen;
  • Pesten is aangeleerd gedrag, je kan er iets aan doen. Beschouw het als een leersituatie
  • Betrek je kind zo veel mogelijk bij de stappen die je zet.

 

De brochure is gebaseerd op een publicatie van de toonaangevende Canadese organisatie ‘Centre de Prévention des Agressions’ (COPA). Hiermee ligt de brochure in de lijn van de publicatie ‘werken aan een verbindend schoolklimaat’ dat het departement Onderwijs en Vorming in 2015 verspreidde. Je kan de brochure hier gratis aanvragen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht